Vyšetrenie moču: Hodnoty, proces a vyhodnotenie moču

 
Vyšetrenie moču je laboratórny test. Vášmu lekárovi môže pomôcť odhaliť problémy, ktoré sa môžu prejaviť vo vašom moči.
 
Moč sa môže vyšetriť na prítomnosť rôznych látok a znakov ochorenia, ako sú baktérie, krv alebo proteíny. Proces vyšetrenia moču zahŕňa odobratie vzorky moču, ktorá sa potom posiela do laboratória na analýzu.
 
Vyhodnotenie moču zahŕňa porovnanie výsledkov s normálnymi hodnotami a vyhodnotenie, či sú prítomné nejaké odchýlky, ktoré môžu byť znakom ochorenia alebo poruchy. Vyšetrenie moču môže pomôcť lekárom zistiť príčiny rôznych príznakov a poskytnúť adekvátnu liečbu.

V tomto článku sa dočítate:

 

1. Čo je vyšetrenie moču?

Mnoho chorôb a porúch ovplyvňuje to, ako vaše telo odstraňuje odpad a toxíny. Orgány, ktoré sa na tom podieľajú, sú vaše pľúca, obličky, močové cesty, koža a močový mechúr. Problémy s ktorýmkoľvek z nich môžu ovplyvniť vzhľad, koncentráciu a obsah vášho moču.

Vyšetrenie moču nie je to isté ako skríning drog alebo tehotenský test, hoci všetky tri testy zahŕňajú vzorku moču.

 vysetrenie mocu ph

2. Prečo sa robí vyšetrenie moču

Analýza moču sa často používa:

 • pred operáciou

 • ako preventívny skríning počas tehotenskej prehliadky

 • ako súčasť bežnej lekárskej alebo fyzickej prehliadky
 

Váš lekár môže tiež objednať tento test, ak má podozrenie, že máte určité choroby, ako napríklad:

Ak už máte diagnózu niektorého z týchto stavov, váš lekár môže použiť analýzu moču na kontrolu priebehu liečby alebo samotného stavu.

 

Váš lekár môže tiež chcieť urobiť analýzu moču, ak spozorujete určité príznaky, vrátane:

 oblicky bioliek

3. Príprava na vyšetrenie moču

Pred testom vypite veľa vody, aby ste mohli podať primeranú vzorku moču. Pitie nadmerného množstva vody však môže spôsobiť nepresné výsledky.

Jeden alebo dva poháre tekutiny navyše, ktoré môžu zahŕňať džús alebo mlieko, ak to vaša strava umožňuje, sú všetko, čo potrebujete v deň testu. Na test sa nemusíte postiť ani meniť stravu.

 

Tiež povedzte svojmu lekárovi o akýchkoľvek liekoch alebo doplnkoch, ktoré užívate.

Niektoré z nich, ktoré môžu ovplyvniť výsledky vašej analýzy moču, zahŕňajú:

 • doplnky vitamínu C

 • metronidazol

 • riboflavín

 • antrachinónové laxatíva

 • metokarbamol

 • nitrofurantoín

 

Niektoré iné lieky môžu tiež ovplyvniť vaše výsledky. Pred vykonaním analýzy moču povedzte svojmu lekárovi o všetkých látkach, ktoré užívate.

 oblíčkové kamene

4. Proces vyšetrenia moču

Vzorku moču dáte v ordinácii lekára, v nemocnici alebo v špecializovanom testovacom zariadení. Dostanete plastový pohár, ktorý si vezmete na toaletu. Tam môžete súkromne močiť do pohára.

Môžete byť požiadaný, aby ste získali čistú vzorku moču. Táto technika pomáha zabrániť tomu, aby sa baktérie z penisu alebo vagíny dostali do vzorky.

Začnite čistením okolia močovej trubice navlhčenou čistiacou utierkou, ktorú vám poskytne lekár. Vymočte malé množstvo do toalety a potom odoberte vzorku do pohára. Nedotýkajte sa vnútrajšku pohára, aby ste nepreniesli baktérie z rúk na vzorku.

Keď skončíte, nasaďte viečko na pohár a umyte si ruky. Šálku buď vynesiete z toalety, alebo ju necháte vo vyhradenej priehradke na toalete.

V niektorých prípadoch môže váš lekár požiadať o vykonanie analýzy moču pomocou katétra zavedeného do močového mechúra cez močovú trubicu. To môže spôsobiť mierne nepohodlie. Ak sa vám táto metóda nepáči, opýtajte sa svojho lekára, či existujú nejaké alternatívne metódy.

Po zadaní vzorky ste dokončili časť testu. Vzorka bude potom odoslaná do laboratória alebo zostane v nemocnici, ak majú potrebné vybavenie.

5. Metódy analýzy moču

Váš lekár potom použije jednu alebo viacero z nasledujúcich metód na vyšetrenie moču:

 

I. Mikroskopické vyšetrenie

Pri mikroskopickom vyšetrení sa váš lekár pozrie na kvapky vášho moču pod mikroskopom.

Lekár bude hľadať:

 • abnormality vo vašich červených alebo bielych krvinkách, ktoré môžu byť príznakmi infekcií, ochorenia obličiek, rakoviny močového mechúra alebo ochorenia krvi

 • kryštály, ktoré môžu naznačovať obličkové kamene

 • infekčné baktérie alebo kvasinky

 • epitelové bunky, čo môže naznačovať nádor

 

II. Test mierkou

Pri teste s mierkou váš lekár vloží do vzorky chemicky upravenú plastovú tyčinku. Tyčinka mení farbu na základe prítomnosti určitých látok.

To môže pomôcť vášmu lekárovi hľadať:

 • bilirubín

 • krv

 • proteín

 • zmeny v úrovni pH alebo kyslosti

 • cukry

 

Vysoké koncentrácie častíc vo vašom moči môžu naznačovať, že ste dehydrovaný. Vysoké hodnoty pH môžu naznačovať problémy s močovým traktom alebo obličkami. A akákoľvek prítomnosť cukru môže naznačovať cukrovku.

 

III. Vizuálna skúška

Váš lekár môže tiež preskúmať vzorku na abnormality, ako napríklad:

 • zakalený vzhľad, ktorý môže naznačovať infekciu

 • abnormálne pachy

 • červenkastý alebo hnedastý vzhľad, čo môže naznačovať krv vo vašom moči
 
oblicky

6. Vyhodnotenie výsledkov

Keď budú k dispozícii výsledky analýzy moču, váš lekár ich s vami prehodnotí.

Ak sa vaše výsledky zdajú abnormálne, existujú dve možnosti.

 

Ak vám boli v minulosti diagnostikované problémy s obličkami, problémy s močovými cestami alebo iné súvisiace stavy, váš lekár môže nariadiť ďalšie testy alebo inú analýzu moču, aby zistil príčinu abnormálneho obsahu vášho moču.

Ak nemáte žiadne iné príznaky základného ochorenia a fyzické vyšetrenie ukáže, že váš celkový zdravotný stav je normálny, váš lekár nemusí vyžadovať sledovanie.

7. Proteín v moči

Váš moč zvyčajne obsahuje zanedbateľné množstvo bielkovín.

Hladiny bielkovín vo vašom moči sa niekedy môžu zvýšiť v dôsledku:

 • nadmerného tepla alebo chladu

 • horúčky

 • stresu (fyzický, alebo emocionálny)

 • nadmerné cvičenie

 

Tieto faktory zvyčajne nie sú znakom žiadnych závažných problémov.

Abnormálne vysoké hladiny bielkovín vo vašom moči môžu byť znakom základných problémov, ktoré môžu spôsobiť ochorenie obličiek, ako napríklad:

 

Váš lekár môže nariadiť následné testy na identifikáciu akýchkoľvek stavov spôsobujúcich abnormálne vysoké hladiny bielkovín vo vašom moči.

8. Sledovanie po vyšetrení moču

Ak sa výsledky analýzy moču vrátia abnormálne, váš lekár môže vyžadovať ďalšie testy na určenie príčiny.

Tie môžu zahŕňať:

 • krvné testy

 • zobrazovacie testy, ako sú CT alebo MRI

 • komplexný metabolický test

 • kultivácia moču

 • kompletný krvný rozbor

 • pečeňové testy

 
 
 
Upozornenie:
 
Cieľom portálu a obsahu nie je nahradiť odborné vyšetrenie. Obsah má len informatívny a nezáväzný charakter, nie poradný. V prípade zdravotných ťažkostí odporúčame vyhľadať odbornú pomoc, navštíviť alebo kontaktovať lekára, lekárnika.
 
 
 
Zdroje:
 

1. Urinalysis: Process, Results, and More (healthline.com)

2. Complete Urinalysis - Health Encyclopedia - University of Rochester Medical Center

3. Is this urine really negative? A systematic review of tampering methods in urine drug screening and testing - Journal of Substance Abuse Treatment (jsatjournal.com)

 

Obrázky:

https://www.shutterstock.com/cs/home

https://stock.adobe.com/sk/