Bolesť ramena: Príznaky, príčiny a liečba

 
Obrázok: anatómia ramena
 
Bolesť ramena je veľmi častým zdravotným problémom, ktorý môže spôsobovať bolesti a obmedzenú pohyblivosť ramena.
 
Bolesť môže byť spôsobená rôznymi faktormi, ako sú zranenia, nadmerné cvičenie, alebo zápal. V tomto článku sa budeme zaoberať príznakmi bolesti ramena, príčinami jej vzniku a spôsobmi liečby.
 
Tiež sa dozviete o preventívnych opatreniach, ktoré môžete podniknúť, aby ste sa vyhli vzniku bolesti ramena v budúcnosti. Bolesť ramena je dôležité liečiť včas, aby sa zabránilo ďalším zdravotným problémom a zlepšila sa vaša pohyblivosť a kvalita života.

V tomto článku si prečítate:

1. Anatómia ramena

To čo nazývame ramenom, je v skutočnosti sústava dvoch samostatných kĺbov (ramenný kĺb a akromioklavikulárny kĺb) a priestor medzi nimi (subakromialna burza).

Rameno tvoria tri kosti - ramená kosť, lopatka a kľúčna kosť. Ramenná kosť na svojom hornom konci je tvorená kĺbovou plochou guľovitého tvaru a dvoma výbežkami (veľký a malý hrboľ).

Lopatka je tvorená telom trojuholníkového tvaru. Z tela lopatky vybiehajú tri výbežky (nabok glenoid, hore nad lopatkou akromion – môžeme ho nahmatať na vrchole ramena a dopredu vybieha výbežok korakoideus).

Ramenná kosť je spojená guľatou kĺbovou plochou s bočným výbežkom lopatky glenoidom. Toto spojenie sa nazýva ramenným kĺbom. V prednej a spodnej časti obalu ramena sa nachádza glenohumerálne ligamentum. Tento väz je podstatný pre stabilitu ramenného kĺbu. 

Oblasť ramena tvorí rotátorová manžeta, veľký deltový sval a šľachy bicepsu. Rotátorová manžeta je tvorená tromi šľachami svalov, ktoré na veľkom a malom hrbole ramennej kosti splývajú do jednej šľachy.

Toto spojenie sa nazýva rotátorová manžeta. Táto spojená šľacha vytvára prednú, hornú a zadnú stenu ramenného kĺbu.

Vakovité štruktúry – burzy napomáhajú jemnému kĺzaniu medzi jednotlivými štruktúrami.

 bolest ramena 2

Príznaky poranenia ramena

Niektoré poranenia ramien môžete liečiť odpočinkom doma a prikladaním ľadu. 

 

V prípade ak máte nasledujúce príznaky, okamžite vyhľadajte lekára:

  • váš ramenný kĺb vyzerá zdeformovaný,

  • rameno nemôžete používať vôbec,

  • bolesť je intenzívna,

  • rameno náhle opuchlo,

  • vaše rameno alebo ruka je slabá alebo znecitlivená.

2. Príčiny bolesti v ramene a rizikové faktory

I. Vykĺbene rameno

Vykĺbené rameno nastáva ak hlavice ramennej kosti vyskočí z jamky ramenného kĺbu a chrupavka úplne stratí kontakt s jamkou. Rýchlym manévrom možno hlavicu vrátiť do pôvodného miesta a rehabilitovaním vrátiť kĺbu úplnú pohyblivosť.

II. Zlomenina

Pri prudkom páde, alebo náraze môže sa môže kosť zlomiť. Najčastejšie zlomeniny sú zlomeniny kľúčnej kosti a ramennej kosti.

III. AC luxácia

Akromioklavikulárna luxácia je klinický stav, keď po úraze dôjde ku čiastočnému alebo úplnému roztrhnutiu väziva a vonkajšia časť kľúčnej kosti vyskočí z kĺbu a „trčí“ nad ramenom.

K tomuto druhu úrazu dochádza po páde na vystretú hornú končatinu, alebo po priamom náraze ramena o tvrdý predmet.

IV. Impingement syndróm

Impingement syndróm je bolestivý stav ramenného kĺbu spôsobený iritáciou až zápalovou reakciou synoviálneho vačku (subakromionálna burza) pod akromionom (lopatkový výbežok).

Funkciou burzy je lubrikačný efekt medzi šľachami rotátorovej manžety a akromionom.

Ak dochádza ku postupnému zužovaniu priestoru medzi akromionom a hlavicou ramennej kosti, pociťujeme bolesť, ktorá sa často mení na chronickú.

V. Roztrhnutie manžety rotátora

V mieste úponu rotátorovej manžety dochádza ku poškodeniu šliach s ich natrhnutím alebo kompletným odtrhnutím.

VI. Zamrznuté rameno

Syndróm zamrznutého ramena je ochorenie ramenného kĺbu charakteristické stuhnutím a obmedzeným pohybom. V okolí šliach a šľachových úponov dochádza sa ukladajú usadeniny vápnika.

Prestupom solí vápnika do postihnutého tkaniva vzniká zvápenatenie.

 bolest ramena bioliek_1

Ďalšie príčiny bolesti v ramene:

I. Osteoartróza

Toto ochorenie sa tiež nazýva degeneratívne ochorenie kĺbov. Je to najbežnejšia forma artritídy. Môže mať vplyv na akýkoľvek kĺb v tele, vrátane vašich ramien.

Chrupavka medzi dvomi kosťamis a rozpadá a tie sa následne o seba trú, čo spôsobuje bolesť a stuhnutosť.

II. Reumatoidná artritída

Spôsobuje ju imunitný systém nášho tela, ktorý napáda ochrannú výstelku kĺbov, čo môže spôsobovať bolesť a stuhnutosť kĺbov.

III. Tendinitída 

Tendinitída je zápal alebo podráždenie šľachy, hrubej vláknitej anatomickej štruktúry, ktorá pripevňuje svaly ku kostiam. Tento stav spôsobuje bolesť a citlivosť v blízkosti postihnutého kĺba.

IV. Kostné ostrohy

Tieto malé výrastky kosti formujúce sa pozdĺž kĺbov sa obtierajú o rotátorovú manžetu a tak bránia voľnému pohybu ramena.

 

TIP: Prečítajte si príčiny bolesti kĺbov a možnosti liečby 

 alergia bioliek

3. Diagnóza bolesti ramena

Pri návšteve ambulancie lekár skontroluje, či nedochádza ku štrukturálnym problémom a vylúči všetko, čo by sa mohlo týkať vašej chrbtice alebo krku.

Následne otestuje rozsah pohybu ramena a ako silné a pružné je vaše rameno rôznymi spôsobmi ako je napríklad pohyb nad hlavu, cez telo, alebo otáčanie o 90 alebo 180 stupňov.

Pre diagnostiku váš lekár môže využiť:

1. RTG vyšetrenie môže pomôcť lekárovi odhaliť kostné ostrohy, artritídu a ďalšie príčiny bolesti ramenách spojených s kosťami.

2. MRI vyšetrenie využíva rádiové vlny a silný magnet na vytvorenie detailného snímku vášho ramena

3. Počítačová tomografia (CT) je diagnostická metóda, ktorá využíva röntgenové lúče v kombinácií s početnými radmi detektorov. Výsledky sa vyhodnocujú počítačovo, kde počítač spracuje rad snímkov a umožní zhodnotiť stav snímaných orgánov a tkanív po vrstvách.

4. Elektromyografické vyšetrenie (EMG) je vyšetrenie periférnych nervov ktoré pomáha odhaliť množstvo ochorení, či už priamo nervových vlákien alebo samotného svalu.

Podstatou EMG je zistiť, či vplyvom určitého ochorenia resp. úrazu nedošlo k prerušeniu nervu, alebo k jeho postupnej degenerácii.

5. Artroskopia je chirurgický zákrok, pri ktorom sa do kĺbu zavádza tenký optický prístroj – artroskop, ktorý umožňuje lekárovi zobraziť obrázky ramena vo vysokom rozlíšení.

 Bolest ramena

4. Domáca liečba bolesti ramena

Pri prípadoch vykĺbenia, zlomeniny potrebujete okamžitú pomoc lekára, pri ostatných bolestiach vám lekár môže odporučiť odpočinok, alebo prikladanie ľadu a na zmiernenie bolesti a opuchov tlmiace a protizápalové lieky.

Ľadové obklady sa používajú na zníženie bolesti a opuchu pri akútnom poranení, alebo zranení spôsobenom nadmernou manipuláciou. Ľad znižuje nástup zápalu a mal by sa aplikovať ihneď po záťažovej aktivite. 

Naopak teplé obklady sa využívajú pri liečbe chronických stavov, pretože uvoľňujú svaly a zmierňujú stuhnutosť a bolesť.

Ak bolesť resp. opuch nezmizne, môže vám lekár vpichnúť kortikosteroidy priamo do kĺbu, aby zmiernil bolesť a opuch. Ak konzervatívna liečba nezaberie, je nutný chirurgický zákrok.

Pri väčšine problémoch s ramenom váš liečebný plán bude pravdepodobne obsahovať cviky, ktoré vám môžu pomôcť natiahnuť a spevniť rameno a tak zlepšiť aj rozsah pohybu ramena.

 

Tip: Prečítajte si o zápale v tele a možnosti liečby

 tejpovanie

5. Prevencia

Vzhľadom na to, ako často namáhate svoje rameno (v práci, pri hre) je rozumné podniknúť kroky k jeho ochrane:

  • ak pracujete za stolom, uistite sa, že vaša stolička má správnu oporu chrbta a podporuje správne držanie tela,

  • aspoň raz za hodinu sa prejdite a natiahnite sa,

  • v prípade, že vaša práca si vyžaduje dvíhanie a manipuláciu s ťažkými predmetmi, použite správnu techniku: postavte sa tvárou k predmetu, ktorý plánujete dvihnúť, chrbát majte vystretý a pokrčte kolená, aby ste zapojili hlavne nohy,

  • ak siahate po ťažkom predmete nachádzajúcom sa nad hlavou, použite stoličku, alebo rebrík, aby ste sa dostali do lepšej polohy,

  • požiadajte vášho lekára o kondičný tréning za účelom posilnenia svalov okolo ramien a udržanie ich pružnosti.

6. Časté otázky pri bolesti ramena

1. Čo spôsobuje bolesť ramena a aké sú jej hlavné príznaky?

Bolesť ramena môže byť spôsobená rôznymi faktormi, vrátane preťaženia, zranení, opakovaných pohybov, zápalu alebo degenerácie štruktúr v ramene. Hlavné príznaky zahŕňajú bolesť, obmedzenie pohybu, začervenanie a opuch v oblasti ramena.

2. Aké sú hlavné typy bolesti ramena a ako sa diagnostikujú?

Bolesť ramena môže byť rozdelená na rôzne typy, vrátane rotátora manžety, burzitídy, tendinitídy, artritídy a ďalších. Diagnostika zahŕňa fyzikálne vyšetrenie ramena, neurologické testy a obrazové vyšetrenia, ako je röntgen, MRI alebo ultrazvuk.

3. Ako sa dá liečiť bolesť ramena a aké sú možnosti rehabilitácie?

Liečba bolesti ramena závisí od príčiny a závažnosti bolesti. Väčšinou sa používajú lieky proti bolesti a zápalu, fyzioterapia na posilnenie svalov a šliach a zlepšenie pohybu. Ak je bolesť ramena spôsobená závažnejším zranením alebo ochorením, môže byť potrebná chirurgická intervencia.

4. Ako sa dá predchádzať bolesti ramena a aké sú dobré návyky starostlivosti o rameno?

Prevencia bolesti ramena zahŕňa dodržiavanie správnej techniky pri zdvíhaní ťažkých predmetov, vyhýbanie sa opakovaným pohybom, cvičenie na posilnenie svalov ramena a vyhýbanie sa náhlym a nekontrolovaným pohybom.

5. Aké sú možné komplikácie a dlhodobé výsledky pri bolesti ramena?

Nedostatočné liečenie a zanedbávanie bolesti ramena môžu spôsobiť chronické problémy a obmedzenie pohybu. V niektorých prípadoch môže bolesť ramena ovplyvňovať každodenný život a znížiť kvalitu života. Dlhodobé výsledky závisia od správnej diagnostiky, liečby a dodržiavania odporúčaní lekára pre zvládanie bolesti ramena.

 
 
Upozornenie: 
 
Cieľom portálu a obsahu nie je nahradiť odborné vyšetrenie. Obsah má len informatívny a nezáväzný charakter, nie poradný. V prípade zdravotných ťažkostí odporúčame vyhľadať odbornú pomoc, navštíviť alebo kontaktovať lekára, lekárnika.

 

Zdroj:

1. Shoulder Pain and Common Shoulder Problems - OrthoInfo - AAOS

2. Shoulder Pain: Causes, Treatments & Diagnosis (healthline.com)

3. Anatómia ramena | Ortópedia Inak (ortopediainak.sk)

4. Úrazy a ochorenia ramenného pletenca pri pohybovej aktivite a ich prevencia (muni.cz)

5. Najčastejšie poškodenia a poranenia ramenného kĺbu - Aby šport nebolel (abysportnebolel.sk)

 

Foto: 

https://www.shutterstock.com