Úzkostná porucha: Príznaky, príčiny a liečba

V tomto článku sa dočítate:

 

1. Čo je úzkostná porucha

Prežívanie občasnej úzkosti je bežnou súčasťou života. Avšak ľudia s úzkostnými poruchami majú často intenzívne, nadmerné a trvalé obavy a strach z každodenných situácií.

Úzkostné poruchy často zahŕňajú opakované epizódy náhlych pocitov intenzívnej úzkosti a strachu alebo hrôzy, ktoré dosahujú vrchol v priebehu niekoľkých minút (záchvaty paniky).

Tieto pocity úzkosti a paniky zasahujú do každodenných činností, sú ťažko kontrolovateľné, neúmerné skutočnému nebezpečenstvu a môžu trvať dlho. Môžete sa vyhnúť miestam alebo situáciám, aby ste predišli týmto pocitom.

Symptómy môžu začať v detstve alebo dospievaní a pokračovať až do dospelosti.

Príklady úzkostných porúch zahŕňajú generalizovanú úzkostnú poruchu, sociálnu úzkostnú poruchu (sociálnu fóbiu), špecifické fóbie a separačnú úzkostnú poruchu. Môžete mať viac ako jednu úzkostnú poruchu.

Niekedy úzkosť vyplýva zo zdravotného ochorenia, ktorý si vyžaduje liečbu. Bez ohľadu na formu úzkosti, ktorú máte, liečba vám môže pomôcť.

depresia bioliek

2. Príznaky

Bežné príznaky a symptómy úzkosti zahŕňajú:

 • pocit nervozity, nepokoja alebo napätia

 • pocit hroziaceho nebezpečenstva, paniky alebo záhuby

 • zvýšená srdcová frekvencia

 • rýchle dýchanie (hyperventilácia)

 • potenie

 • chvenie

 • pocit slabosti alebo únavy

 • problémy so sústredením alebo premýšľaním o čomkoľvek inom, ako sú súčasné starosti

 • problémy so spánkom

 • žalúdočné problémy

 • ťažkosti s ovládaním obáv

 • nutkanie vyhýbať sa veciam, ktoré vyvolávajú úzkosť

 heoroidy bioliek

Existuje niekoľko typov úzkostných porúch:

 • Agorafóbia je typ úzkostnej poruchy, pri ktorej sa bojíte a často sa vyhýbate miestam alebo situáciám, ktoré by vo vás mohli vyvolať paniku a mohli by ste sa cítiť uväznení, bezmocní alebo v rozpakoch.

 • Úzkostná porucha v dôsledku zdravotného ochorenia zahŕňa príznaky intenzívnej úzkosti alebo paniky, ktoré sú priamo spôsobené fyzickým zdravotným problémom.

 • Generalizovaná úzkostná porucha zahŕňa pretrvávajúcu a nadmernú úzkosť a obavy z činností alebo udalostí – dokonca aj z bežných, rutinných problémov. Obavy sú neúmerné skutočným okolnostiam, ťažko sa ovládajú a ovplyvňujú to, ako sa fyzicky cítite. Často sa vyskytuje spolu s inými úzkostnými poruchami alebo depresiou.

 • Panická porucha zahŕňa opakované epizódy náhlych pocitov intenzívnej úzkosti a strachu alebo hrôzy, ktoré dosahujú vrchol v priebehu niekoľkých minút (záchvaty paniky). Môžete mať pocity blížiacej sa smrti, dýchavičnosť, bolesť na hrudníku alebo rýchle, chvenie alebo búšenie srdca. Tieto záchvaty paniky môžu viesť k obavám, že sa zopakujú, alebo k vyhýbaniu sa situáciám, v ktorých sa vyskytli.

 • Selektívny mutizmus je sústavná neschopnosť detí hovoriť v určitých situáciách, ako je škola, aj keď môžu hovoriť v iných situáciách, napríklad doma s blízkymi rodinnými príslušníkmi. To môže zasahovať do školského, pracovného a spoločenského fungovania.

 • Separačná úzkostná porucha je detská porucha charakterizovaná úzkosťou, ktorá je nadmerná pre vývojovú úroveň dieťaťa a súvisí s odlúčením od rodičov

 • Sociálna úzkostná porucha (sociálna fóbia) zahŕňa vysokú úroveň úzkosti, strachu a vyhýbania sa sociálnym situáciám v dôsledku pocitov rozpakov, sebauvedomenia a obáv z toho, že nás ostatní budú posudzovať alebo vnímať negatívne.

 • Špecifické fóbie sú charakterizované veľkou úzkosťou, keď ste vystavení konkrétnemu objektu alebo situácii a túžbe sa tomu vyhnúť. Fóbie vyvolávajú u niektorých ľudí záchvaty paniky.

 • Úzkostná porucha vyvolaná látkou je charakterizovaná príznakmi intenzívnej úzkosti alebo paniky, ktoré sú priamym dôsledkom zneužívania drog, užívania liekov, vystavenia toxickej látke alebo odvykania od drog.

 • Iná špecifikovaná úzkostná porucha a nešpecifikovaná úzkostná porucha sú výrazy pre úzkosť alebo fóbie, ktoré nespĺňajú presné kritériá pre akékoľvek iné úzkostné poruchy, ale sú dostatočne významné na to, aby boli znepokojujúce a rušivé.

kortikoidy

 

 

Kedy navštíviť lekára

Navštívte svojho lekára, ak:

 • máte pocit, že sa príliš trápite a zasahuje to do vašej práce, vzťahov alebo iných častí vášho života

 • váš strach, obavy alebo úzkosť sú pre vás rozrušujúce a ťažko sa ovládajú

 • cítite sa depresívne, máte problémy s užívaním alkoholu alebo drog alebo máte iné obavy o duševné zdravie spolu s úzkosťou

 • myslíte si, že vaša úzkosť môže súvisieť s fyzickým zdravotným problémom

 • máte samovražedné myšlienky alebo správanie – ak je to tak, okamžite vyhľadajte pohotovostnú liečbu

Vaše obavy nemusia samé od seba zmiznúť a ak nevyhľadáte pomoc, časom sa môžu zhoršiť. Skôr ako sa vaša úzkosť zhorší, navštívte svojho lekára alebo psychiatsra. Je ľahšie liečiť, ak dostanete pomoc včas.

plynatosť

3. Príčiny

Príčiny úzkostných porúch nie sú úplne pochopené. Zdá sa, že životné skúsenosti, ako sú traumatické udalosti, spúšťajú úzkostné poruchy u ľudí, ktorí sú už náchylní na úzkosť. Faktorom môžu byť aj zdedené vlastnosti.

 

Lekárske príčiny

U niektorých ľudí môže byť úzkosť spojená s ochorením. V niektorých prípadoch sú príznaky a symptómy úzkosti prvými indikátormi zdravotného ochorenia.

Ak má váš lekár podozrenie, že vaša úzkosť môže mať zdravotnú príčinu, môževás poslať na testy, aby zistil príznaky problému.

 

Príklady zdravotných problémov, ktoré môžu byť spojené s úzkosťou, zahŕňajú:

 

Je možné, že vaša úzkosť môže byť spôsobená ochorením, ak:

 • nemáte žiadnych pokrvných príbuzných (ako je rodič alebo súrodenec) s úzkostnou poruchou

 • v detstve ste nemali úzkostnú poruchu

 • nevyhýbate sa niektorým veciam alebo situáciám kvôli úzkosti

 • máte náhly výskyt úzkosti, ktorá zrejme nesúvisí so životnými udalosťami a nemali ste v minulosti úzkosť

 sex problem 3

4. Rizikové faktory

Tieto faktory môžu zvýšiť riziko vzniku úzkostnej poruchy:

 • Deti, ktoré prežili zneužívanie alebo traumu alebo boli svedkami traumatických udalostí, sú vystavené vyššiemu riziku vzniku úzkostnej poruchy v určitom bode života. U dospelých, ktorí zažijú traumatickú udalosť, sa tiež môžu vyvinúť úzkostné poruchy.
 
 • Stres v dôsledku choroby. Zdravotný stav alebo vážna choroba môže spôsobiť značné obavy z problémov, ako je vaša liečba a vaša budúcnosť.

 • Nahromadenie stresu. Veľká udalosť alebo nahromadenie menších stresových životných situácií môže vyvolať nadmernú úzkosť – napríklad úmrtie v rodine, pracovný stres alebo pretrvávajúce obavy o financie.

 • Osobnosť. Ľudia s určitými typmi osobnosti sú náchylnejší na úzkostné poruchy ako iní.

 • Iné poruchy duševného zdravia. Ľudia s inými poruchami duševného zdravia, ako je napríklad depresia, majú často aj úzkostnú poruchu.

 • Máte pokrvných príbuzných s úzkostnou poruchou. Úzkostné poruchy sa môžu vyskytovať v rodinách.

 • Drogy alebo alkohol. Užívanie drog alebo alkoholu, nesprávne užívanie alebo abstinenčné príznaky môžu spôsobiť alebo zhoršiť úzkosť.

 

Komplikácie

Úzkostná porucha spôsobuje viac než len obavy. Môže tiež viesť alebo zhoršiť iné duševné a fyzické stavy, ako napríklad:

 • depresia (ktorá sa často vyskytuje pri úzkostnej poruche) alebo iné poruchy duševného zdravia

 • zneužívanie látok

 • problémy so spánkom (nespavosť)

 • problémy s trávením alebo črevami

 • bolesti hlavy a chronická bolesť

 • sociálna izolácia

 • problémy s fungovaním v škole alebo v práci

 • zlá kvalita života

 • samovražda

 bazalny metabolizmus

5. Prevencia

Neexistuje spôsob, ako s istotou predpovedať, čo spôsobí, že sa u niekoho rozvinie úzkostná porucha, ale ak trpíte úzkosťou, môžete podniknúť kroky na zníženie vplyvu symptómov:

 • Získajte pomoc včas. Úzkosť, podobne ako mnoho iných ochorení duševného zdravia, môže byť ťažšie liečiť, ak budete čakať.

 • Zostaňte aktívny. Zapájajte sa do aktivít, ktoré vás bavia a vďaka ktorým máte zo seba dobrý pocit. Užite si sociálnu interakciu a starostlivé vzťahy, ktoré môžu zmierniť vaše starosti.

 • Vyhnite sa užívaniu alkoholu alebo drog. Užívanie alkoholu a drog môže spôsobiť alebo zhoršiť úzkosť. Ak ste závislý na niektorej z týchto látok, odvykanie vo vás môže vyvolať úzkosť. Ak nemôžete prestať sami, navštívte svojho lekára alebo nájdite podpornú skupinu, ktorá vám pomôže.

 

6. Diagnostika

Môžete začať návštevou svojho poskytovateľa primárnej starostlivosti, aby ste zistili, či vaša úzkosť môže súvisieť s vaším fyzickým zdravím.

Ak však máte silnú úzkosť, možno budete musieť navštíviť špecialistu na duševné zdravie. Psychiater je lekár, ktorý sa špecializuje na diagnostiku a liečbu stavov duševného zdravia.

Psychológ a niektorí ďalší odborníci na duševné zdravie môžu diagnostikovať úzkosť a poskytnúť poradenstvo (psychoterapiu).

 

Aby vám odborník pomohol diagnostikovať úzkostnú poruchu, váš psychiater/psychológ môže:

 • Spraviť psychologické vyšetrenie. To zahŕňa diskusiu o vašich myšlienkach, pocitoch a správaní, ktoré vám pomôžu určiť diagnózu a skontrolovať súvisiace komplikácie. Úzkostné poruchy sa často vyskytujú spolu s inými problémami duševného zdravia - ako je depresia alebo zneužívanie návykových látok - čo môže sťažiť diagnostiku.

 • Porovná vaše príznaky s kritériami v DSM-5. Mnoho lekárov používa na diagnostiku úzkostnej poruchy kritériá z Diagnostického a štatistického manuálu duševných porúch (DSM-5), ktorý vydala psychiatrická asociácia.

 vitamin d3 bioliek

7. Liečba

Dve hlavné liečby úzkostných porúch sú psychoterapia a lieky. Najviac môžete profitovať z kombinácie oboch. Môže trvať istý čas, aby ste zistili, ktorý druh liečby je pre vás najlepší.

 

I. Psychoterapia

Psychoterapia zahŕňa prácu s terapeutom na zmiernení symptómov úzkosti. Môže byť účinná na liečbu úzkosti.

Kognitívno behaviorálna terapia je najúčinnejšou formou psychoterapie úzkostných porúch. Vo všeobecnosti ide o krátkodobú liečbu, Terapia sa zameriava na výučbu špecifických zručností na zlepšenie symptómov a postupný návrat k činnostiam, ktorým ste sa vyhýbali kvôli úzkosti.

Terapia zahŕňa expozičnú terapiu, pri ktorej sa postupne stretávate s objektom alebo situáciou, ktorá spúšťa vašu úzkosť, takže si budujete istotu, že situáciu a symptómy úzkosti zvládnete.

 

II. Lieky

Na zmiernenie príznakov sa používa niekoľko typov liekov v závislosti od typu úzkostnej poruchy, ktorú máte a od toho, či máte aj iné problémy s duševným alebo fyzickým zdravím. Napríklad:

 
 • Niektoré antidepresíva sa tiež používajú na liečbu úzkostných porúch.

 • Môže byť predpísaný liek proti úzkosti nazývaný buspirón.

 • Za obmedzených okolností môže váš lekár predpísať iné typy liekov, ako sú sedatíva, tiež nazývané benzodiazepíny, alebo betablokátory. Tieto lieky sú určené na krátkodobú úľavu od symptómov úzkosti a nie sú určené na dlhodobé užívanie.

Porozprávajte sa so svojím lekárom o výhodách, rizikách a možných vedľajších účinkoch liekov.

 

III. Domáca liečba

Zatiaľ čo väčšina ľudí s úzkostnými poruchami potrebuje psychoterapiu alebo lieky, aby dostali úzkosť pod kontrolu, zmeny životného štýlu môžu tiež zaznamenať rozdiel. Môžete vyskúšať:

 
 • Udržujte sa fyzicky aktívny. Vytvorte si rutinu, aby ste boli fyzicky aktívny väčšinu dní v týždni. Cvičenie je silný prostriedok na zníženie stresu. Môže vám to zlepšiť náladu a pomôcť vám zostať zdravým. Začnite pomaly a postupne zvyšujte množstvo a intenzitu svojich aktivít.

 • Vyhýbajte sa alkoholu a rekreačným drogám. Tieto látky môžu spôsobiť alebo zhoršiť úzkosť. Ak nemôžete prestať sami, navštívte svojho lekára alebo nájdite podpornú skupinu, ktorá vám pomôže.

 • Prestaňte fajčiť a obmedzte alebo prestaňte piť kofeínové nápoje. Nikotín aj kofeín môžu zhoršiť úzkosť.

 • Používajte techniky zvládania stresu a relaxácie. Vizualizačné techniky, meditácia a jóga sú príklady relaxačných techník, ktoré môžu zmierniť úzkosť.

 • Urobte zo spánku prioritu. Urobte, čo môžete, aby ste sa uistili, že máte dostatok spánku, aby ste sa cítili oddýchnutý. Ak nespíte dobre, navštívte svojho lekára.

 • Stravujte sa zdravo. Zdravé stravovanie – ako napríklad zameranie sa na zeleninu, ovocie, celozrnné výrobky a ryby – môže byť spojené so zníženou úzkosťou, ale je potrebný ďalší výskum.

 Beh

 

IV. Alternatívna medicína

Niekoľko bylinných liekov bolo skúmaných na liečba úzkosti, ale na pochopenie rizík a výhod je potrebný ďalší výskum. Bylinné a potravinové doplnky nie sú monitorované rovnako ako lieky.

Nemôžete si byť vždy istý tým, čo dostávate a či je to bezpečné. Niektoré z týchto doplnkov môžu interferovať s liekmi na predpis alebo spôsobiť nebezpečné interakcie.

Predtým, ako začnete užívať bylinné prípravky alebo doplnky stravy, porozprávajte sa so svojím lekárom, aby ste sa uistili, že sú pre vás bezpečné a nebudú interagovať so žiadnymi liekmi, ktoré užívate.

 

Zvládanie a podpora liečby

Ak sa chcete vyrovnať s úzkostnou poruchou, môžete:

 • Naučiť sa viacej o svojej chorobe. Porozprávajte sa so svojím lekárom alebo psychiatrom. Zistite, čo môže spôsobovať váš konkrétny stav a aké liečby môžu byť pre vás najlepšie. Zapojte svoju rodinu a priateľov a požiadajte ich o podporu.

 • Držte sa svojho liečebného plánu. Užívajte lieky podľa pokynov. Dodržiavajte termíny terapie a dokončite všetky úlohy, ktoré vám môže dať váš terapeut. Dôslednosť môže znamenať veľký rozdiel, najmä pokiaľ ide o užívanie liekov.

 • Zistite, čo spúšťa vašu úzkosť alebo spôsobuje stres. Precvičte si stratégie, ktoré ste vyvinuli so svojím psychiatrom, aby ste boli pripravený vysporiadať sa s pocitmi úzkosti v týchto situáciách.

 • Veďte si denník. Sledovanie vášho osobného života môže vám a vášmu lekárovi pomôcť identifikovať, čo vám spôsobuje stres a čo vám pomáha cítiť sa lepšie.

 • Pripojte sa k skupine na podporu úzkosti. Pamätajte, že nie ste sami. Podporné skupiny ponúkajú súcit, porozumenie a zdieľané skúsenosti.

 • Naučte sa techniky riadenia času (timemanagement). Úzkosť môžete znížiť tým, že sa naučíte, ako starostlivo riadiť svoj čas a energiu.

 • Socializujte sa. Nedovoľte, aby vás starosti izolovali od blízkych alebo aktivít.

 • Prerušte cyklus. Keď pociťujete úzkosť, urobte si rýchlu prechádzku alebo sa ponorte do nejakého koníčka.

 

 

Napísala: 

Redakcia portálu Bioliek.sk

 
Odborná kontrola článku: 
 
MUDr. Martina Šarišská - zdravotnícky pracovník 
 
Vzdelanie: 
 
Lekárska fakulta, Univerzita Palackého Olomouc, Odbor: všeobecné lekárstvo
 

Prax: 

2008 – 2012: Lekár v atestačnej príprave

2013 – trvá: Praktický lekár pre dospelých, Všeobecná ambulancia pre dospelých

 
 
Upozornenie:
 
Cieľom portálu a obsahu nie je nahradiť odborné vyšetrenie. Obsah má len informatívny a nezáväzný charakter, nie poradný. V prípade zdravotných ťažkostí odporúčame vyhľadať odbornú pomoc, navštíviť alebo kontaktovať lekára, lekárnika.
 
 
 
 

Zdroje: 

https://www.mayoclinic.org

Anxiety disorders. In: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM-5. 5th ed. Arlington, Va.: American Psychiatric Association; 2013. http://dsm.psychiatryonline.org. Accessed Feb. 26, 2018.

Anxiety disorders. National Institute of Mental Health. https://www.nimh.nih.gov. Accessed Feb. 26, 2018.

Brown A. Allscripts EPSi. Mayo Clinic, Rochester, Minn. March 5, 2018.

Anxiety disorders. National Alliance on Mental Illness. https://www.nami.org/Learn-More/Mental-Health-Conditions/Anxiety-Disorders/Overview. Accessed Feb. 25, 2018.

Help with anxiety disorders. American Psychiatric Association. https://www.psychiatry.org/patients-families/anxiety-disorders/what-are-anxiety-disorders. Accessed Feb. 28, 2018.

Reinhold JA, et al. Pharmacological treatment for generalized anxiety disorder in adults: An update. Expert Opinion in Pharmacotherapy. 2015;16:1669.

Bandelow B, et al. Efficacy of treatments for anxiety disorders: A meta-analysis. International Clinical Psychopharmacology. 2015;30:183.

Find support. National Alliance on Mental Illness. https://www.nami.org/Find-Support. Accessed Feb. 26, 2018.

Bazzan AJ, et al. Current evidence regarding the management of mood and anxiety disorders using complementary and alternative medicine. Expert Review of Neurotherapeutics. 2014;14:411.

Sarris J, et al. Plant-based medicines for anxiety disorders, Part 2: A review of clinical studies with supporting preclinical evidence. CNS Drugs. 2013;27:301.

Bystritsky A. Complementary and alternative treatments for anxiety symptoms and disorders: Herbs and medications. https://www.uptodate.com/contents/search. Accessed Feb. 26, 2018.

Bystritsky A. Pharmacotherapy for generalized anxiety disorder in adults. https://www.uptodate.com/contents/search. Accessed Feb. 26, 2018.

Sawchuk CN (expert opinion). Mayo Clinic, Rochester, Minn. March 21, 2018.

 

 

Obrázky:

https://www.shutterstock.com/cs/home

https://stock.adobe.com/sk/