Astma: Príznaky, príčiny a liečba astmy

V tomto článku sa dočítate:

 
 

1. Čo je to astma

Astma je dlhodobé ochorenie pľúc spôsobené zápalom a zúžením dýchacích ciest charakterizovaná zvýšenou reaktivitou na stimuly vedúce k dýchacím obštrukciám, čo pacient pociťuje sťaženým dýchaním.

Ťažká astma môže spôsobiť problémy s rozprávaním alebo fyzickou aktivitou.

 

2. Príznaky astmy

Najčastejším príznakom astmy je sipot, piskot alebo pískanie vydávané pri dýchaní.
 
 
Ďalšie príznaky astmy môžu zahŕňať:
 • kašeľ, najmä v noci, alebo počas cvičenia

 • napätie v hrudníku

 • lapanie po dychu

 • ťažkosti s rozprávaním

 • úzkosť alebo panika

 • únava

 
Typ astmy, ktorý máte, môže určiť, ktoré príznaky sa u vás prejavia.
 
Nie každý s astmou bude pociťovať tieto konkrétne príznaky. Ak si myslíte, že príznaky, ktoré prežívate, môžu byť znakom ochorenia, ako je astma, dohodnite si stretnutie s lekárom.
 
alergia na roztoce (2)

3. Druhy astmy

Existuje mnoho rôznych typov astmy. Najbežnejším typom je bronchiálna astma, ktorá postihuje priedušky v pľúcach.
Medzi ďalšie formy astmy patrí astma v detstve a astma na začiatku dospelosti.
 
Pri astme na začiatku dospelosti sa príznaky objavia až vo veku najmenej 20 rokov. Ďalšie špecifické typy astmy sú popísané nižšie.
 

I. Alergická astma

Tento bežný typ astmy spôsobujú alergény.
 
 
Alergény môžu zahŕňať:
 • srsť domácich zvierat ako sú mačky a psy

 • jedlo

 • plesne

 • peľ

 • prach

 • roztoče

 

II. Nealergická astma (endogénna astma)

Dráždivé látky vo vzduchu, ktoré nesúvisia s alergiami, spôsobujú tento typ astmy.
 
 
Tieto dráždivé látky môžu zahŕňať:
 • horiace drevo

 • cigaretový dym

 • studený vzduch

 • znečistený vzduch

 • vírusové ochorenia

 • osviežovače vzduchu

 • čistiace prostriedky pre domácnosť

 • parfumy

 

III. Profesionálná astma

Profesionálna astma je typ astmy vyvolanej spúšťačmi na pracovisku. Tie obsahujú:
 • prach

 • farbivá

 • plyny a výpary

 • priemyselné chemikálie

 • živočíšne bielkoviny

 • gumový latex

 
Tieto dráždivé látky môžu existovať v mnohých priemyselných odvetviach, vrátane:
 • poľnohospodárstva

 • spracovanie dreva

 • výroby

 cierny kasel

IV. Cvičením vyvolaná bronchokonstrikcia

Cvičením vyvolaná bronchokonstrikcia zvyčajne postihne ľudí v priebehu niekoľkých minút od začiatku cvičenia a až 10–15 minút po fyzickej aktivite.
 
Tento typ astmy má až 90 percent ľudí trpiacich astmou.
 

V. Astma indukovaná aspirínom

Aspirínom indukovaná astma (AIA), tiež nazývaná aspirínom zhoršená respiračná choroba je zvyčajne závažná.
 
Je  spôsobená užívaním aspirínu alebo iného nesteroidného protizápalového lieku ako je napríklad ibuprofen.
Príznaky môžu začať v priebehu niekoľkých minút alebo hodín. Títo pacienti majú tiež typicky nosové polypy.
 
Asi 9 percent ľudí s astmou má aspirínom indukovanú astmu. Obvykle sa náhle vyvinie u dospelých vo veku 20 až 50 rokov.
 

VI. Nočná astma

Pri tomto type astmy sa príznaky zhoršujú v noci.
 
 
Medzi spúšťače, o ktorých sa predpokladá, že v noci vyvolávajú príznaky, patria:
Prirodzený spánkový cyklus tela môže tiež spôsobiť nočnú astmu.
 
chrípka bioliek

4. Diagnostika astmy

Stanovenie diagnózy sa opiera o podrobnú anamnézu, typický klinický obraz, fyzikálne vyšetrenie a funkčné vyšetrenie pľúc.
 
 
Nasledujúce testy môžu pomôcť diagnostikovať astmu:
 
 

I. Anamnéza zdravia

Ak máte rodinných príslušníkov s poruchou dýchania, vaše riziko astmy je vyššie. Pacienti s bronchiálnou astmou často uvádzajú subjektívne ťažkosti ako opakované zápaly priedušiek a pľúc, neschopnosť nadýchnuť sa či zvýšenú únavu.

 

II. Fyzikálne vyšetrenie

Váš lekár bude počúvať váš dych stetoskopom. Tiež vám môže byť vykonaný kožný test na vyšetrenie príznakov alergickej reakcie, ako je žihľavka alebo ekzém. Alergie zvyšujú riziko astmy.

Typickým fyzikálnym nálezom je auskutačný nález piskotov a vrzotov. Môže sa však vyskytovať aj pri iných ochoreniach – napríklad pri chronickej obštrukčnej chorobe pľúc, bronchiektáziách, bronchiolitíde, pri cystickej fibróze a pri stáze v malom obehu.

 

III. Funkčné vyšetrenie pľúc

Pri funkčnom vyšetrení pľúc sa dokazuje obštrukcia, ktorá musí byť variabilná a úplne alebo čiastočne reverzibilná, prípadne sa dokazuje bronchiálna hyperreaktivita.
 
Pre potvrdenie bronchiálnej astmy je potrebné potvrdenie variabilnej bronchiálnej obštrukcie prostredníctvom spirometrického vyšetrenia a bronchodilatečného testu.
 
 

5. Klasifikácia bronchiálnej astmy

 
Závažnosť ochorenia je hodnotená podľa:
 
1. intenzity a frekvencie denných a nočných príznakov,
 
2. intenzity a frekvencie exacerbácie ochorenia,

3. frekvencie užívania záchranných liekov,

4. stupňa postihnutia pľúcnych funkcií,

5. obmedzenia dennej aktivity.
 
 
 
Podľa vyššie uvedených kritérií, bronchiálnu astmu podľa stupňa závažnosti delíme na:

1. intermitentnú,

2. ľahkú perzistujúcu,

3. stredne ťažkú perzistujúcu,

4. ťažkú perzistujúcu.
 
 
Kasel 2

6. Príčiny

Nebola identifikovaná žiadna jediná príčina astmy. Vedci sa naopak domnievajú, že stav dýchania je spôsobený rôznymi faktormi.
 
 
Tieto faktory zahŕňajú:
 
 
I. Genetika
 
Ak má rodič alebo súrodenec astmu, je väčšia pravdepodobnosť, že sa vyvinie astma aj u dieťaťa.
 
II. História vírusových infekcií
 
Ľudia s anamnézou závažných vírusových infekcií v detstve môžu mať väčšiu pravdepodobnosť vzniku tohto ochorenia.
 
III. Hygienická hypotéza
 
Táto teória vysvetľuje, že keď deti nie sú v prvých mesiacoch a rokoch vystavené dostatku baktérií, ich imunitný systém nie je dostatočne silný na to, aby dokázal bojovať proti astme a iným alergickým stavom.
 

7. Liečba

a) Pri neliekovej (nefarmakologickej) liečbe sa odporúča vyhýbať kontaktu s alergénmi a inými spúšťačmi (nefajčiť, neužívať lieky a potraviny, ktoré vyvolávajú ťažkosti, vyhýbať sa expozícii škodlivým látkam v pracovnom prostredí).
 
 
b) Pri liekovej (farmakologickej) liečbe sa používajú dve skupiny liekov:
 
I. Protizápalové lieky – sa podávajú pravidelne a sú základom liečby. Do tejto skupiny zaradzuejme kortikoidy ktoré sa podávajú inhalačne a preto ich nežiadúce účinky sú minimálne. Tieto protizápalové lieky potláčajú zápal v dýchacích cestách, redukujú príznaky a zlepšujú funkciu pľúc.
 

II. Záchranné lieky – užívajú sa len pri ťažkostiach a odstraňujú bronchospazmus.

 alergia bioliek_1

8. Prvá pomoc pri astme

Ak niekto vo vašom okolí má astmatický záchvat, pomôžte mu aby si priamene sadol a následne použil záchranný inhalátor. 2 až 6 vstrekov by malo pomôcť zmierniť príznaky astmatického záchvatu.
 
Ak príznaky pretrvávajú viac ako 20 minút a lieky nepomáhajú zavolajte lekársku pohotovosť. Príznky astmatického záchvatu zahŕnajú problémy s dýchaním kvôli opuchnutým dýchacím cestám a zúžením priedušiek.
 
 
Ďalšie príznaky:
 • kašeľ

 • sipot

 • lapanie po dychu

 • zvýšený srdcový tep

 

9. Astma vs. chronická obštrukcia choroby pľúc

Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) a astma sa navzájom často zamieňajú. Výsledkom sú podobné príznaky, vrátane sipotu, kašľa a problémov s dýchaním. Tieto dve podmienky sú však úplne odlišné.
 
Chronická obštrukcia choroby pľúc je zastrešujúci termín používaný na identifikáciu skupiny progresívnych respiračných chorôb, ktoré zahŕňajú chronickú bronchitídu a emfyzém.
 
Tieto ochorenia spôsobujú znížené prúdenie vzduchu v dôsledku zápalu v dýchacích cestách. Podmienky sa môžu časom zhoršovať.
 
Astma sa môže objaviť v každom veku, pričom väčšina diagnóz pochádza z detstva. Väčšina ľudí s CHOCHP má v čase diagnostikovania aspoň 45 rokov.
 
Viac ako 40 percent s CHOCHP má tiež astmu a riziko vzniku oboch stavov sa zvyšuje s vekom.
 
Nie je jasné, čo okrem genetiky spôsobuje astmu, ale astmatické záchvaty sú často výsledkom vystavenia spúšťačom, ako je fyzická aktivita alebo pachy. Tieto spúšťače môžu zhoršiť problémy s dýchaním.
 
Najčastejšou príčinou CHOCHP je fajčenie. V skutočnosti je fajčenie až 9 z 10 úmrtí súvisiacich s CHOCHP. Cieľom liečby astmy a CHOCHP je zníženie symptómov, aby ste mohli udržiavať aktívny životný štýl.
 

10. Spúšťače astmy

Niektoré podmienky a prostredia môžu tiež vyvolať príznaky astmy. Zoznam možných príčin a spúšťačov je rozsiahly.
 
 
Spúšťače zahŕňajú:
 
 • Ochorenia dýchacích ciest, ako sú vírusy, zápal pľúc a chrípka, môžu vyvolať astmatické záchvaty.
 
 • Cvičenie. Zvýšený pohyb môže sťažiť dýchanie.

 • Dráždivé látky vo vzduchu. Ľudia s astmou môžu byť citliví na dráždivé látky, ako sú chemické pary, silné pachy a dym.

 • Alergény. Zvieracia srsť, roztoče a peľ sú len niekoľkými príkladmi alergénov, ktoré môžu vyvolať príznaky.

 • Extrémne poveternostné podmienky. Podmienky, ako je veľmi vysoká vlhkosť alebo nízke teploty, môžu spôsobiť astmu.

 • Emócie. Krik, smiech a plač môžu vyvolať astmatický záchvat.
 
kortikoidy 

11. Prevencia

Pretože vedci zatiaľ neidentifikovali presnú príčinu astmy, je náročné vedieť, ako predchádzať zápalovému stavu.
Je však známych viac informácií o prevencii astmatických záchvatov.
 
 
Tieto stratégie zahŕňajú:
 • vyhýbanie sa spúšťačom. Vyhýbajte sa chemikáliám, pachom alebo výrobkom, ktoré v minulosti vám spôsobovali problémy s dýchaním.

 • zníženie expozície alergénom. Ak ste identifikovali alergény, ako napríklad prach alebo plesne, ktoré spôsobujú astmatický záchvat, vyhnite sa im, ako najlepšie môžete.

 • užívanie preventívnych liekov. Lekár vám môže predpísať lieky, ktoré môžete užívať každý deň.
 
Váš lekár vám môže pomôcť zaviesť akčný plán pre astmu, aby ste vedeli, ktoré liečebné postupy použiť a kedy.
 
 

12. Kedy navštíviť lekára

V súčasnej dobe neexistuje žiadny liek na astmu. Existuje však mnoho účinných liečebných postupov, ktoré môžu symptómy astmy zmierniť. Zmeny životného štýlu a lieky môžu tiež pomôcť zlepšiť kvalitu vášho života.
 
Ak vám nebola diagnostikovaná astma, ale máte príznaky ako sipot, kašeľ alebo dýchavičnosť, mali by ste o tom informovať lekára. 
 
Keď vám diagnostikujú astmu, mali by ste navštíviť svojho lekára najmenej raz za rok alebo častejšie, ak máte pretrvávajúce príznaky.
 
 
Okamžite kontaktuje svojho lekára, ak:
 • sa cítite slabý

 • nemôže vykonávať každodenné činnosti

 • trpíte sipotom, alebo kašľom ktoré nezmiznú
 
 
 

Napísala: 

Redakcia portálu Bioliek.sk

 
Odborný dohľad: 
 
MUDr. Martina Šarišská - zdravotnícky pracovník 
 
Vzdelanie: 
 
Lekárska fakulta, Univerzita Palackého Olomouc, Odbor: všeobecné lekárstvo
 

Prax: 

2008 – 2012: Lekár v atestačnej príprave
2013 – trvá: Praktický lekár pre dospelých, Všeobecná ambulancia pre dospelých

 

 

Upozornenie:

Cieľom portálu a obsahu nie je nahradiť odborné vyšetrenie. Obsah má len informatívny a nezáväzný charakter, nie poradný. V prípade zdravotných ťažkostí odporúčame vyhľadať odbornú pomoc, navštíviť alebo kontaktovať lekára, lekárnika.
 
 

 

Zdroj:

 
 

Asthma. (2020).
nhlbi.nih.gov/health-topics/asthma

Asthma in children. (2018).
cdc.gov/vitalsigns/childhood-asthma/index.html

Asthma overview. (2015).
aafa.org/page/asthma.aspx

Asthma symptoms. (2018).
acaai.org/asthma/symptoms

Biologic therapy for severe asthma. (2019).
my.clevelandclinic.org

Classification of asthma. (2019).
uofmhealth.org/health-library/hw161158