Alergia na chlad (chladová žihľavka – urticaria e calore)

V tomto článku sa dočítate:

 

1. Čo je alergia na chlad

Alergia na chlad je kožná reakcia na chlad, ktorá sa objaví v priebehu niekoľkých minút po vystavení chladu. Najčastejšie príznaky sú opuchliny miest ľudského tela, ktoré nie sú zakryté oblečením, teda tvár a ruky.

Ďalším príznakom je začervenanie kože, vznik žihľavky a popraskanie kože. Ojedinele môže dôjsť k dychovým ťažkostiam.

Ľudia s alergiou na chlad majú veľmi odlišné príznaky. Niektorí majú mierne reakcie na chlad, zatiaľ čo iní majú vážne reakcie. U niektorých ľudí s týmto stavom môže plávanie v studenej vode viesť k veľmi nízkemu krvnému tlaku, mdlobám alebo šoku.

Alergia na chlad sa najčastejšie vyskytuje u mladých ľudí. Ak si myslíte, že máte toto ochorenie, poraďte sa so svojím lekárom. Liečba zvyčajne zahŕňa preventívne kroky, ako je užívanie antihistaminík a vyhýbanie sa studenému vzduchu a vode.

 

2. Symptómy alergie na chlad

 

Symptómy alergie na chlad môžu zahŕňať:

 • Dočasné červenkasté svrbiace škvrny (žihľavka) na oblasti kože, ktorá bola vystavená chladu

 • Zhoršenie reakcie, keď sa pokožka zahreje

 • Opuch rúk pri držaní studených predmetov

 • Opuch pier z konzumácie studeného jedla alebo nápojov

 

Závažné reakcie môžu zahŕňať:

 • Celotelová reakcia (anafylaxia), ktorá môže spôsobiť mdloby, búšenie srdca, opuch končatín alebo trupu a šok

 • Opuch jazyka a hrdla, ktorý môže sťažiť dýchanie

 

Príznaky studenej žihľavky sa začínajú čoskoro po tom, ako je koža vystavená náhlemu poklesu teploty vzduchu alebo studenej vode. Vlhké a veterné podmienky môžu zvýšiť pravdepodobnosť objavenia príznakov.

Každá epizóda môže pretrvávať približne dve hodiny.

Najhoršie reakcie sa vo všeobecnosti vyskytujú pri plnej expozícii pokožky, ako je plávanie v studenej vode. Takáto reakcia by mohla viesť k strate vedomia a utopeniu.

 

Kedy navštíviť lekára

Ak máte kožné reakcie po vystavení chladu, navštívte svojho lekára. Aj keď sú reakcie mierne, váš lekár bude chcieť vylúčiť základné choroby, ktoré môžu spôsobovať daný problém.

Ak po náhlom vystavení chladu pocítite reakciu celého tela (anafylaxia) alebo ťažkosti s dýchaním, vyhľadajte okamžitú lekársku starostlivosť.

 mononukleoza bioliek

3. Príčiny alergie na chlad

Nikto presne nevie, čo spôsobuje alergiu na chlad. Zdá sa, že niektorí ľudia majú veľmi citlivé kožné bunky v dôsledku dedičnosti, vírusu alebo choroby.

V najbežnejších formách tohto stavu chlad spúšťa uvoľňovanie histamínu a iných chemikálií do krvného obehu. Tieto chemikálie spôsobujú začervenanie, svrbenie a niekedy aj celotelovú (systémovú) reakciu.

 

4. Rizikové faktory

S väčšou pravdepodobnosťou budete mať alergiu na chlad, ak:

 • Ste mladý dospelý. Najbežnejší typ - primárne získaná alergia na chlad - najčastejšie sa vyskytuje u mladých dospelých.

 • Máte iné zdravotné ochorenie. Menej bežný typ - sekundárna získaná alergia na chlad - môže byť spôsobená iným zdravotným ochorením, ako je hepatitída alebo rakovina.

 • Dedičnosť. Zriedkavo sa alergia na chlad zdedí. Tento typ spôsobuje bolestivé vriedky a symptómy podobné chrípke po vystavení chladu.
 

Komplikácie

Hlavnou možnou komplikáciou alergie na chlad je ťažká reakcia, ku ktorej dochádza po vystavení veľkých plôch pokožky chladu, napríklad plávaním v studenej vode.

 

5. Prevencia alergie na chlad

Nasledujúce tipy môžu pomôcť zabrániť opakovaniu výskytu alergie na chlad:

 • Pred vystavením chladu použite antihistaminikum.

 • Užívajte lieky podľa predpisu.

 • Chráňte svoju pokožku pred chladom alebo náhlymi zmenami teploty. Ak sa chystáte plávať, najprv si ponorte ruku do vody a zistite, či nezaznamenáte kožnú reakciu.

 • Vyhnite sa ľadovo studeným nápojom a jedlu, aby ste predišli opuchu hrdla.

 • Ak vám lekár predpísal autoinjektor epinefrínu (EpiPen, Auvi-Q, iné), majte ho pri sebe, aby ste predišli závažným reakciám.

 • Ak máte naplánovanú operáciu, upozornite vopred svojho chirurga na svoju alergiu na chlad. Chirurgický tím môže podniknúť kroky, ktoré pomôžu predchádzať symptómom vyvolaným chladom na operačnej sále.

 

6. Diagnostika alergie na chlad

Alergiu na chlad možno diagnostikovať umiestnením kocky ľadu na kožu na päť minút. Ak máte alergiu na chlad, niekoľko minút po odstránení kocky ľadu sa vytvorí vyvýšený červený hrbolček (žihľavka).

V niektorých prípadoch je alergia na chlad spôsobená iným ochorením ktoré ovplyvňuje imunitný systém, ako je infekcia alebo rakovina. Ak má váš lekár podozrenie, že máte iné ochorenie, možno budete potrebovať krvné testy alebo iné testy.

zápal dutín

7. Liečba alergie na chlad

U niektorých ľudí alergia na chlad po týždňoch alebo mesiacoch zmizne sama. V iných prípadoch trvá dlhšie.

Neexistuje žiadny liek na alergiu, ale liečba a preventívne kroky môžu pomôcť.

Váš lekár vám môže odporučiť, aby ste sa pokúsili predísť symptómom alebo ich zmierniť domácimi prostriedkami, ako je používanie voľne predajných antihistaminík a vyhýbanie sa vystaveniu chladu. Ak to nepomôže, možno budete potrebovať lieky na predpis.

 

Lieky na predpis používané na liečbu alergie na chlad zahŕňajú:

 • Neospalé antihistaminiká. Ak viete, že budete vystavení chladu, užite predtým antihistaminikum, aby ste predišli reakcii.

 • Omalizumab. Tento liek sa bežne predpisuje na liečbu astmy a úspešne sa používa na liečbu ľudí s alergiou na chlad ktorí nereagovali na iné lieky.

Ak máte alergiu na chlad kvôli inému ochoreniu, možno budete potrebovať aj lieky alebo inú liečbu tohto stavu. Ak máte v anamnéze systémovú reakciu, váš lekár vám môže predpísať epinefrín, ktorý budete musieť nosiť so sebou.

Životný štýl a domáca liečba

Antihistaminiká blokujú uvoľňovanie histamínu, ktoré spôsobuje symptómy. Môžu sa použiť na liečbu miernych príznakov alergie na chlad alebo na prevenciu reakcie.

 

8. Pred návštevou lekára

Pravdepodobne najskôr navštívite svojho praktického lekára. Ten vás potom môže poslať k lekárovi so špecializáciou na kožné ochorenia (dermatológ) alebo k špecialistovi na alergiu (alergológ-imunológ).

 

Príprava zoznamu otázok pre svojho lekára vám pomôže čo najlepšie využiť čas strávený spolu.

 

V prípade alergie na chlad je potrebné položiť niekoľko základných otázok:

 • Čo je najpravdepodobnejšou príčinou mojich príznakov?

 • Aké sú ďalšie možné príčiny mojich symptómov?

 • Aké druhy testov potrebujem? Vyžadujú si tieto testy nejakú špeciálnu prípravu?

 • Aké liečby sú k dispozícii? Ktoré odporúčate?

 • Majú tieto liečby nejaké vedľajšie účinky?

 • Existuje generická alternatíva k lieku, ktorý predpisujete?

 • Mám iné zdravotné problémy. Sú odporúčané liečby kompatibilné?

 • Máte nejaké brožúry alebo iné tlačené materiály, ktoré si môžem vziať so sebou? Aké webové stránky odporúčate?

 

9. Čo môžete očakávať od svojho lekára

 

Váš lekár vám pravdepodobne položí otázky ako:

 • Kedy ste začali pociťovať príznaky?

 • Boli ste nedávno chorý?

 • Majú podobné príznaky aj iní členovia vo vašej rodine?

 • Užívali ste v poslednej dobe nejaké nové lieky?

 • Vyskúšali ste už nejaké nové jedlá?

 • Cestovali ste na nové miesto?

 • Zdá sa, že niečo zlepšuje vaše príznaky?

 • Čo, ak vôbec niečo, zrejme zhoršuje vaše príznaky?

 

Čo môžete medzitým urobiť

Ak máte miernu žihľavku, tieto tipy vám môžu pomôcť zmierniť príznaky:

 • Vyhnite sa podráždeniu postihnutých oblastí.

 • Vyhnite sa všetkému, čo si myslíte, že mohlo spustiť vašu reakciu, ako napríklad otočenie sa do studeného vetra alebo plávanie v studenej vode.

 • Minimalizujte intenzívnu aktivitu, ktorá môže do pokožky uvoľniť viac dráždivých látok.

 • Na zmiernenie svrbenia používajte voľnopredajné antihistaminiká.

 

 

Napísala: 

Redakcia portálu Bioliek.sk

 

Odborný dohľad: 

MUDr. Martina Šarišská - zdravotnícky pracovník 

Vzdelanie: 

Lekárska fakulta, Univerzita Palackého Olomouc, Odbor: všeobecné lekárstvo

 

Prax: 

2008 – 2012: Lekár v atestačnej príprave
2013 – trvá: Praktický lekár pre dospelých, Všeobecná ambulancia pre dospelých

 

Upozornenie:

Cieľom portálu a obsahu nie je nahradiť odborné vyšetrenie. Obsah má len informatívny a nezáväzný charakter, nie poradný. V prípade zdravotných ťažkostí odporúčame vyhľadať odbornú pomoc, navštíviť alebo kontaktovať lekára, lekárnika.
 
 
 
Zdroje:
 

Wolff K, et al. Urticaria and angioedema. In: Fitzpatrick's Color Atlas and Synopsis of Clinical Dermatology. 8th ed. New York, N.Y.: The McGraw-Hill Companies; 2017.

Mauer M. Cold urticaria. https://www.uptodate.com/contents/search. Accessed Oct. 4, 2017.

AskMayoExpert. Physical urticarias. Rochester, Minn.: Mayo Foundation for Medical Education and Research; 2017.

AskMayoExpert. Urticaria. Rochester, Minn.: Mayo Foundation for Medical Education and Research; 2017.

Lang DM, et al. Contemporary approaches to the diagnosis and management of physical urticaria. Annals of Allergy, Asthma & Immunology. 2013;111:235.

Ombrello MJ, et al. Cold urticaria, immunodeficiency, and autoimmunity related to PLCG2 deletions. New England Journal of Medicine. 2012;366:330.

Isik S, et al. Idiopathic cold urticaria and anaphylaxis. Pediatric Emergency Care. 2014;30:38.

Abajian M, et al. Physical urticarias and cholinergic urticaria. Immunology & Allergy Clinics of North America. 2014;34:73.

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/cold-urticaria/symptoms-causes/syc-20371046

 

Foto:
 

https://www.shutterstock.com/cs/home

https://stock.adobe.com/sk/