Duševné choroby

Duševné choroby sú charakterizované klinicky významnou poruchou kognície, emočnej regulácie alebo správania jednotlivca. Zvyčajne sa spájajú s úzkosťou alebo narušením dôležitých oblastí fungovania.

Bipolárna porucha (mániodepresívna psychóza): Príznaky a liečba

V tomto článku sa dočítate: 1. Čo je bipolárna porucha 2. Príznaky ochorenia 3. Príčiny 4. Dia...

Úzkostná porucha: Príznaky, príčiny a liečba

V tomto článku sa dočítate: 1. Čo je úzkostná porucha 2. Príznaky 3. Príčiny 4. Rizikové fakto...

Narcizmus: Príznaky a príčiny

V tomto článku sa dočítate: 1. Čo je narcizmus? 2. Príznaky narcizmu 3. Príčiny 4. Diagnostika...