Dôležité ukazovatele zápalu v krvi

Bolest krizov
 
Určité krvné testy môžu pomôcť zistiť prítomnosť zápalu v tele. Aj keď neexistuje špecifický test, ktorý by spoľahlivo ukazoval či sa v tele nachádza chronický zápal, pri zápale v krvi máme bielkoviny súvisiace s prebiehajúcim zápalom, napríklad alfa-1 antitrypsín, fibrinogén a CRP. 
 
 
C-reaktívny proteín (CRP)
Najznámejší a najpoužívanejší test na zistenie zápalu v tele je tzv. CRP test, ktorého testy sa zvyšujú pri zápale, rozpade buniek a tkanív.
 
Cytokíny sú bielkovinové molekuly umožňujúce vzájomnú komunikáciu buniek a regulujúce imunitný systém. Pri chronickom zápale sú niektoré cytokíny zvýšené a pri metabolizme jedného z nich vzniká v pečeni CRP.
 
CRP sa zvyšuje približne do 6 hodín po vypuknutí zápalu. CRP nie je jediným ukazovateľom zápalu a rovnako nie je špecifickým ukazovateľom iba pre zápal. Zvýšená hodnota môže znamenať aj infekciu, nádor a pod. CRP sa dá stanoviť ambulantne z kvapky z prsta , čo môže pri infekcii pomôcť pri rozhodovaní, či nasadiť pacientovi antibiotiká.
 
Homocysteín
Malá molekula, aminokyselina považovaná za rizikový faktor mŕtvic, infarktov, demencie a tiež rakoviny. Spúšťa zápal v tele ale aj mozgu, spôsobuje kôrnatenie tepien a zvyšuje zrážanlivosť krvi.
 
Cholesterol
Zvýšený cholesterol (hodnoty nad 6 mmol/l) môžu upozorňovať na prebiehajúci zápal, pretože je dôležitou súčasťou obnovy tkaniva pri zápale.
 
ASLO
Stanovenie ASLO slúži na diagnostiku streptokokových infekcií, ako je reumatická horúčka a zápal obličiek.
 
Zvýšený feritín
Nadmerné množstvo železa v krvi spôsobuje zápal a poškodenie srdca. Feritín by sa mal kontrolovať raz ročne.
 
Reumatoidný faktor (RF)
Druh protilátky, ktorú produkuje imunitný systém a ktorá je namierená proti vlastným imunoglobulínom (protilítkam), obzvlášť proti IgG. Zvýšené hladiny RF v krvi zisťujeme pri reumatoidnej artritíde (autoimunitný zápal kĺbov) a u dlhodobých chorôb pečene.
 
Vitamín D
Takmer 80% obyvateľstva nemá dostatok tohto vitamínu, ktorý je potrebný pre imunitný systém a pri prevencii rakoviny.
 
Test na imunitný systém
Z testov na imunitný systém menujeme hodnoty, ktoré pomerne jednoducho stanovia protilátky proti lepku, laktóze, protilátky IgG (zvýšené pri potravinovej alergii a intolerancii).
 
koreniny bioliek
 
Močový test
Test moču na organické kyseliny upozorňuje na baktérie, plesne a parazity v črevách.
 
Test na črevnú mikroflóru
Test stolice môže byť významným testom hodnotiacim pomer užitočných a škodlivých baktérií v črevách.
 
Test na peptidy
Test moču na peptidy hodnotiaci bielkoviny z nedostatočne stráveného lepku a mliečnych bielkovín.
 
Sedimentácia
Je ukazovateľom zápalových ochorení, preukazuje prítomnosť  a priebeh akútneho alebo chronického zápalu vrátane infekcií, nádorových a autoimunitných ochorení.
 
Leukocyty – biele krvinky
Zvýšený počet bielych krviniek poukazuje na postihnutie organizmu bakteriálnou infekciou, zápalom. Znížený počet môže byť následkom vírusovej infekcie, alebo ide o prejav ochorenia imunitného systému. Obyčajne sa prejavuje náchylnosťou na infekcie a ich závažným priebehom, pretože telo s nedostatkom leukocytov sa infekciám nevie účinne brániť.
 
Trombocyty – krvné doštičky
Zvýšený počet doštičiek býva pri bakteriálnej infekcii
 
 
 
Napísal: Ing. Ľubomír Čižmár
 
Zdroj:
David Frej. 2017. ZÁPAL: Skrytý zabijak. Bratislava: NOXI s.r.o., 2017. 360 strán. ISBN 978-80-8111-448-9