Bromelain: Účinky, dávkovanie a skúsenosti

Bromelain je enzýmová zmes prítomná v ananáse. Bromelain sa používa kvôli nespočetným zdravotným výhodám vrátane zmiernenia zápalu, osteoartritídy, alebo rýchlejšiemu zotaveniu po operácií.

AdobeStock_219268417

V tomto článku si prečítate:

a) Protizápalový účinok
b) Liečba osteoartritídy
c) Protirakovinový účinok
d) Úľava od bolesti kolena
e) Rýchlejšie zotavenie po operácií
f) Úľava pri astme
g) Zápalové ochorenie čriev

 

1. Čo je bromelain?

Bromelain je zmes enzýmov, ktorý je extrahovaný zo stopky ananásu a líši sa od enzýmu, ktorý je obsiahnutý v plode.  Medzi účinné látky bromelainu patrí proteináza (tiež proteáza), čo sú enzýmy, ktoré štiepia bielkoviny na menšie časti - peptidy.

 

2Účinky bromelainu

Ľudia používajú bromelain ako prírodný liek na mnohé zdravotné problémy.

a) Protizápalový účinok

Bromelain znižuje zápal v tele. Štúdia z roku 2016 naznačila , že bromelaín môže znížiť zlúčeniny spojené s rakovinovým zápalom a rastom nádoru. Bromelain môže pomôcť stimulovať imunitný systém, aby uvoľňoval zlúčeniny imunitného systému bojujúce so zápalom v tele.

b) Liečba osteoartritídy

Ľudia bežne používajú doplnky bromelainu na zlepšenie príznakov osteoartritídy. Z prehľadu klinických štúdií v roku 2004 vyplynulo, že bromelain je užitočný pri liečbe osteoartritídy, pravdepodobne kvôli jeho protizápalovým účinkom. Vedci ale tvrdia, že je potrebný ďalší výskum účinnosti a vhodných dávok.

c) Protirakovinový účinok

Bromelain môže mať protirakovinové účinky na rakovinové bunky, ako aj na zníženie zápalu v tele a posilnenie imunitného systému. Niektoré predbežné výskumy naznačujú, že bromelain môže mať protirakovinové vlastnosti, ale tieto účinky u ľudí neboli potvrdené. Napríklad v štúdii uverejnenej v časopise Journal of Medicinal Food v roku 2012 testy na bunkách rakoviny prsníka preukázali, že bromelain môže bojovať proti rakovine prsníka indukciou apoptózy, čo je typ programovanej bunkovej smrti nevyhnutný na zastavenie proliferácie (bujnenia) rakovinových buniek.

Podľa organizácie Memorial Sloan Kettering Cancer Center môže byť bromelain užitočný ako pomocná látka pri liečbe rakoviny.

d) Úľava od bolesti kolena

Laboratórne štúdie naznačujú, že bromelain znižuje hladiny niektorých látok, ktoré spôsobujú zápal. V prieskume z roku 2006 uverejnenom v časopise Arthritis Research & Therapy, vedci analyzovali deväť klinických štúdií o použití bromelainu na liečbu bolesti pri osteoartritíde. Sedem z týchto štúdií zistilo, že bromelain bol prinajmenšom rovnako účinný ako diklofenak, nesteroidné protizápalové liečivo často predpisované na osteoartrózu, zatiaľ čo v ďalších dvoch štúdiách sa zistilo, že bromelain nie je účinnejší ako placebo.

Ďalší výskum ukazuje, že bromelain môže u ľudí bez artritídy zmierniť bolesť kolena. Zahŕňa to malú štúdiu uverejnenú vo Phytomedicine v roku 2002. Pri analýze údajov o 77 inak zdravých dospelých s miernou akútnou bolesťou kolena autori štúdie zistili, že jeden mesiac liečby bromelainom významne zmiernil príznaky a zlepšil ich fyzickú funkciu.

e) Rýchlejšie zotavenie po operácií

Zistilo sa, že orálny bromelain je účinný pri znižovaní bolesti, opuchu a hojení po operácii. Keď bol bromelain v štúdii z roku 2016 po perorálnom chirurgickom zákroku podaný 40 pacientom, u 70% pacientov došlo k zníženiu opuchu a bolesti. Vedci odporúčali dennú dávku medzi 750 miligramami a 1000 miligramami denne v rozdelených dávkach, ktoré sa majú užiť pred jedlom.

alergia na roztoce (2)

f) Úľava pri astme

Podľa predbežnej štúdie uverejnenej v Alternative Therapies in Health and Medicine  v roku 2012 bromelain naznačuje sľubné liečenie. Pri testoch na myšiach vedci zistili, že liečba bromelainom môže inhibovať zápal dýchacích ciest súvisiaci s astmou.Výsledky štúdie na zvieratách naznačili, že protizápalové účinky bromelaínu môžu byť prospešné pre ľudí s astmou alebo inými formami alergického ochorenia dýchacích ciest.

g) Zápalové ochorenie čriev

Štúdia založená na myšiach uverejnená v Clinical Immunology v roku 2005 naznačuje, že bromelain môže pomôcť pri liečbe zápalového ochorenia čriev (IBD). Pod skratkou IBD sa skrývajú chronické zápalové ochorenia tráviaceho traktu, teda Crohnova choroba a ulcerózna kolitída

V inej štúdii, ktorá bola uverejnená v roku 2008, vedci odhalili biopsiou hrubého čreva od pacientov s ulceróznou kolitídou a Crohnovou chorobou bromelaínu. Uviedli, že bromelaín znižuje produkciu niekoľkých prozápalových cytokínov a chemokínov (proteínov bunkovej signalizácie), ktoré sú zvýšené v IBD a hrajú úlohu v jeho progresii.

Prípadová štúdia sa týka dvoch pacientov s ulceróznou kolitídou, ktorí dobre reagovali na liečbu bromelainom, avšak bromelain nebol prísne testovaný na zvieratách ani na ľuďoch s IBD. Potrebné sú ďalšie štúdie, aby sa zistilo, či k podobným zmenám dôjde aj vtedy, keď sú tkanivá hrubého čreva vystavené bromelaínu vo vnútri tela.

 

3. Odporúčané dávkovanie

Telo je zvyčajne schopné bezpečne absorbovať značné množstvo bromelainu. Ľudia môžu konzumovať asi 12 gramov bromelainu za deň bez toho, aby im spôsoboval nežiaduce vedľajšie účinky.

Ani lekári, ani výskumní pracovníci však nezistili konkrétne množstvo bromelainu, ktoré by človek mal brať, aby videl prínosy pre zdravie. Dávka môže závisieť od toho, aký typ bromelainu človek užíva (z kmeňa alebo z ovocia), ako sa pripravuje a od odporúčaní výrobcu.

 

Napísal: Ing. Ľubomír Čižmár

Zdroj:

1. https://www.medicalnewstoday.com/articles/323783

2. https://www.verywellhealth.com/bromelain-what-should-you-know-about-it-88318

3. http://lekarske.slovniky.cz/lexikon-pojem/proteinaza-tez-proteaza

4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3529416/

Foto: https://pixabay.com/photos/pineapple-fruit-tropical-fruits-5108775/#:~:text=%C3%97