CRP: Správne hodnoty a význam testu

 

CRP (C-reaktívny proteín) je proteín produkovaný pečeňou, ktorý sa zvyšuje v krvi v prípade zápalu, alebo bakteriálnej infekcie.

Jeho hodnoty sa môžu merať pomocou krvného testu. CRP slúži ako ukazovateľ zápalu v tele. Správne hodnoty CRP sa líšia v závislosti od veku a pohlavia, ale obvykle by u zdravých dospelých nemali presiahnuť 10 mg/l.

Vyššie hodnoty CRP môžu naznačovať prítomnosť zápalu alebo iného ochorenia, ako je napríklad infarkt myokardu. Krvný test na CRP sa môže použiť na diagnostiku ochorení a na sledovanie účinnosti liečby. 

V tomto článku sa dočítate:

 

1. Čo je CRP (C-reaktívny proteín)?

Podstatou CRP testov je určenie hodnoty C - reaktívneho proteínu v krvi. Tento proteín vzniká v tkanive pečene v akútnej fáze zápalu.

Jeho hodnota veľmi rýchlo narastá práve v prípade bakteriálnych infekcií.

Rýchla diagnostika nám pomôže na stanovenie pôvodcu ochorenia a včasné podanie antibiotík urýchli liečbu a zabráni tak možným komplikáciám v prípade neliečenej infekcie.

 Kasel 2

2. Ako funguje CRP test?

Hladina C - reaktívneho proteínu v plazme možno určiť iba z krvi. Pôvodne sa vykonával odber žilovej krvi, dnes už možno test urýchliť aj odberom krvi z prsta. Test nie je nijako náročný.
 
Stačí odobrať pár kvapiek krvi z prsta na laboratórne doštičky, vložiť do prístroja a výsledok je za pár minút hotový. Odber je takmer bezbolestný a možno ho vykonávať bez predchádzajúcej prípravy rovno v ordinácii lekára.
 
Je vhodný pre deti, dospelých aj tehotné ženy.
 
 

3. Hodnoty CRP testu

  • hodnota CRP do 5 mg / l je považovaná za normálny stav

  • hodnota CRP 6-30mg / l znamená vírusové ochorenie a odporúča sa test za 1-2 dni opakovať

  • hodnota CRP nad 30mg / l už značí veľmi pravdepodobne bakteriálnu infekciu

  • hodnoty okolo 300 mg / l a viac znamenajú už veľmi závažný bakteriálny zápal v tele

 

I. Vírusové ochorenia

Vírusy spôsobujú celý rad ochorení - napr. chrípka, prechladnutie s prejavmi zápalu horných dýchacích ciest, ovčie kiahne a pásový opar, ružienka, osýpky, mumps, mononukleóza, hnačkové ochorenia, AIDS, besnota.
 
Bežné, nekomplikované vírusové infekcie liečime symptomaticky potláčame príznaky ochorenia , nie ich príčinu.
 
Nemožno ich liečiť antibiotikami.

 

II. Bakteriálne infekcie

Najčastejšími pôvodcami bakteriálnych infekcií sú streptokoky a stafylokoky. Streptokok spôsobuje napr. Angínu, šarlach, zápal hltana, zápal pľúc, zápal stredného ucha, zápaly močových ciest. Stafylokok je pôvodcom už vážnejších infekcií napr.

Komplikované infekcie dýchacích ciest, kožné infekcie, zápaly kĺbov. Medzi bakteriálne infekcie ďalej patrí napr. Aj tuberkulóza, tetanus, čierny kašeľ, cholera, záškrt, týfus, kvapavka a syfilis.

Na liečbu bakteriálnych infekcií slúžia antibiotiká.

CRP je významný indikátor prebiehajúcej infekcie a zápalu. Konečné stanovenie klinickej diagnózy však musí vykonať lekár.
 
mononukleoza bioliek

4. Kedy by ste mali absolvovať CRP test?

Najmä pri ochoreniach dýchacích ciest, pretože vtedy treba určiť presný pôvod infekcie.
 
Lekár testom overuje, či ide o vírusové alebo bakteriálne ochorenie. Podľa hodnôt C-reaktívneho proteínu potom jednoznačne určí, či potrebujete užívať antibiotiká alebo stačí pomocná liečba.
 
CRP vyšetrenie vám lekár môže naordinovať aj vtedy, keď má podozrenie na ťažký zápal. V takomto prípade spôsobuje zápal iné zdravotné ťažkosti, ktorých príčinu nemusel lekár odhaliť pri bežnom vyšetrení.

 

antikoncepcia bioliek

5. Čo môže skresliť výsledky CRP testu?

  • užívanie hormonálnej antikoncepcie,

  • ťažká podvýživa,

  • vnútromaternicové teliesko,

  • hormonálny deficit,

  • užívanie nesteroidných antireumatík a statínov. 

srdcový infarkt

6. Čo by ste mali robiť, ak máte vysoké CRP?

Zníženie CRP nie je zaručeným spôsobom, ako znížiť riziko kardiovaskulárnych alebo autoimunitných ochorení.

Je dôležité vedieť, že vysoké CRP nazývajú lekári biomarkerom. Biomarker je faktor, na ktorý treba pamätať pri analýze zdravia človeka, ale nie samostatný indikátor konkrétnej diagnózy.

Výskum naznačuje, že zdravé stravovacie návyky môžu znížiť hladinu CRP.

Ukazuje sa, že stredomorská strava trvale znižuje hladinu CRP. Ak vám hrozia srdcové choroby, zdravá strava, ktorá vám vyhovuje, by mala byť súčasťou vášho životného štýlu bez ohľadu na to.

Ak máte vysoké riziko kardiovaskulárnych ochorení a výsledky vašich testov ukazujú vysoké CRP, váš lekár vám môže odporučiť statín alebo iné lieky na zníženie hladiny cholesterolu.

Vitamín C bol tiež preskúmaný ako spôsob, ako znížiť hladinu CRP u ľudí, ktorí sú vystavení zvýšenému riziku kardiovaskulárnych chorôb. Nedávne štúdie naznačuje, že probiotiká môžu mať pozitívny účinok aj pri znižovaní CRP.

 krvacanie z nosa

7. Existujú riziká spojené s testom?

Toto je rutinný test s nízkym rizikom, ale existuje malá pravdepodobnosť nasledujúcich komplikácií pri odbere krvi:
 

Test CRP môže byť užitočný pri hodnotení rizika ochorenia srdca u človeka, najmä v kombinácii s vysokou hladinou cholesterolu.

Výhody tohto testu prevažujú nad potenciálnymi komplikáciami, najmä u tých, u ktorých je riziko srdcových chorôb alebo mozgovej príhody a u tých, ktorí sa zotavujú z posledných srdcových postupov.

8. Časté otázky o CRP

FAQ 1: Aké sú ideálne hodnoty CRP pre zdravého jedinca?

Ideálne hodnoty CRP sa môžu líšiť podľa veku a pohlavia, ale v priemere sa pohybujú v rozmedzí od 0 do 5 mg/l.

FAQ 2: Môžu sa hodnoty CRP meniť počas dňa?

Áno, hodnoty CRP môžu byť ovplyvnené rôznymi faktormi a môžu sa meniť v priebehu dňa. Preto je lepšie testovať CRP v rovnakom čase a za rovnakých podmienok.

FAQ 3: Je bolestivé podstúpiť CRP test?

Nie, CRP test je jednoduchý a nebolestivý. Odoberanie vzorky krvi zvyčajne prebieha rýchlo a bezproblémovo.

FAQ 4: Môže CRP slúžiť na diagnostiku konkrétnych ochorení?

CRP hodnoty samy osebe nie sú dostatočné na presnú diagnostiku konkrétnych ochorení. Slúžia skôr ako indikátor zápalu, ktorý môže naznačovať prítomnosť choroby.

FAQ 5: Ako často by sa mali kontrolovať hodnoty CRP pre udržanie zdravia?

Frekvencia testovania CRP závisí od zdravotného stavu pacienta a odporúčaní lekára. Všeobecne platí, že u osôb s chronickými chorobami sa hodnoty CRP monitorujú pravidelne, aby sa sledoval priebeh ochorenia.

 
 

Upozornenie:

Cieľom portálu a obsahu nie je nahradiť odborné vyšetrenie. Obsah má len informatívny a nezáväzný charakter, nie poradný. V prípade zdravotných ťažkostí odporúčame vyhľadať odbornú pomoc, navštíviť alebo kontaktovať lekára, lekárnika.
 
 
 
 
Zdroje:
 

1. C-Reactive Protein Test: Purpose, Procedure, and Results (healthline.com)

2. Viry nebo bakterie? Kdy a jak používat CRP test | Dr. Max lékárna (drmax.cz)

3. Effect of Oral and Vaginal Hormonal Contraceptives on Inflammatory Blood Biomarkers (hindawi.com)

4. C-reactive protein test - Mayo Clinic

5. https://www.akoliecit.sk/reuma-a-zapalove-ochorenia/crp-hodnoty-2/

 

 
Foto:
 

https://www.shutterstock.com/cs/home

https://stock.adobe.com/sk/