Srdce: Anatómia, funkcia a choroby srdca

 

Srdce je dôležitý orgán v našom tele, ktorého hlavnou funkciou je pumpovať krv do celého tela.

Srdce má štyri dutiny a pri srdcovom cykle dochádza k jeho stiahnutiu a následnému vypumpovaniu krvi. Anatómia srdca zahŕňa štyri dutiny a to pravú a ľavú srdcovú komoru a pravú a ľavú predsieň.

Srdce pozostáva z troch vrstiev tkaniva - myokard, endokard a epikard. Choroby srdca sú ochorenia, ktoré postihujú srdce a môžu mať rôzne príčiny, ako napríklad vysoký krvný tlak, ateroskleróza alebo zlyhanie srdca.

Liečba chorôb srdca môže zahŕňať lieky, chirurgický zákrok alebo zmenu životného štýlu. Je dôležité sledovať svoje zdravie a včas vyhľadať lekársku pomoc pri prvých príznakoch ochorenia srdca.

V tomto článku sa dočítate:

1. Anatómia srdca

I. Srdce pozostáva zo štyroch dutín:
 • pravá predsieň

 • pravá komora (objemová pumpa, prúdi do nej odkysličená krv)

 • ľavá predsieň

 • ľavá komora (tlaková pumpa, prúdi z nej okysličená krv)

 Srdce

Zdroj

II. Srdcové chlopne
 
Medzi komorou a predsieňou sa nachádza cípovitá chlopňa, ktorá pracuje ako jednosmerný ventil a teda umožňuje prúdiť krvi len jedným smerom ( v srdci sú dve cípovité chlopne: trojcípa medzi pravou predsieňou a pravou komorou a dvojcípa chlopňa medzi ľavou predsieňou a ľavou komorou).
 
Medzi komorou srdca a príslušnou tepnou sa nachádzajú polmesiačikovité chlopne. Pľúcna chlopňa sa nachádza medzi pravou komorou a pľúcnou (pulmonálnou) tepnou. Aortálna chlopňa sa nachádza medzi ľavou komorou a aortou.
Ak dôjde k úniku alebo upchatiu srdcových chlopní, môže to vytvárať zvuky nazývané „šelesty“.
 
 
III. Steny srdca pozostávajú z troch vrstiev tkaniva:
 • myokard – srdcový sval

 • endokard - toto tkanivo lemuje vnútro srdca a tvorí srdcové chlopne

 • epikard – blana, ktorá pokrýva povrch srdca a je vnútornou vrstvou perikardu
 
Perikard je obal, ktorý pokrýva povrch srdca a skladá sa z dvoch vrstiev. Za normálnych okolností je medzi vrstvami malé množstvo tekutiny, ktoré zabezpečuje, že sa vrstvy po sebe netrú, ale kĺžu. 

 

2. Ako funguje srdce

Rýchlosť kontrakcie srdca závisí od mnohých faktorov, ako napríklad:
 • aktivita

 • emočné faktory

 • niektoré zdravotné ťažkosti

 • horúčka

 • niektoré lieky

 • dehydratácia

V pokoji by srdce malo každú minútu biť asi 60-krát. Pri vykonávaní fyzickej aktivity počet úderov sa môže zvýšiť aj na 100 úderov za minútu alebo viac.

 

3. Srdcový cyklus

Ľavá a pravá strana srdca
 
Ľavá a pravá strana srdca pracujú jednotne. Predsiene a komory sa postupne sťahujú a uvoľňujú, čím vytvárajú rytmický rytmus srdca.
 
 
a) Pravá strana
 
Pravá predsieň prijíma odkysličenú krv z tela cez žily nazývané horná a dolná dutá žila. Toto sú najväčšie žily v tele.
 
Pravá predsieň sa stiahne a krv prechádza do pravej komory. Akonáhle je pravá komora plná, zmršťuje sa a pumpuje krv do pľúc cez pľúcnu tepnu. V pľúcach je krv obohatená o kyslík a zbavená oxidu uhličitého.
 
 
b) Ľavá strana
 
Ľavá strana srdca prijíma krv z pľúc a pumpuje ju do zvyšku tela. Čerstvo okysličená krv sa vracia do ľavej predsiene pľúcnymi žilami.
 
Ľavá predsieň sa stiahne a tlačí krv do ľavej komory. Akonáhle je ľavá komora plná, stiahne sa a cez aortu vytlačí krv späť do tela.

 

srdcový infarkt

4. Diastola, systola a krvný tlak

Každý úder srdca má dve časti:

 

Diastola: Pokojový stav srdca medzi dvomi sťahmi.

Počas diastoly je srdcový sval uvoľnený a plní sa krvou. Pripravuje sa na stiahnutie, ktorým krv vyšle naspäť do obehu.

 

Systola: Pri systole dochádza k stiahnutiu alebo zmršteniu srdca, ktoré vnímame ako srdcový úder.

Výsledkom systoly je vypudenie krvi do krvného obehu. Po systole nastáva vždy diastola.

Keď si človek zmeria krvný tlak, prístroj vydá vysoké a nízke číslo. Vysokým číslom je systolický krvný tlak a nižším číslom je diastolický krvný tlak.

 
Systolický tlak: Toto ukazuje, aký veľký tlak vytvára krv na steny tepny počas systoly.
 
Tlak krvi v tepnách počas systoly – teda sťahu srdca a vypudenia čerstvej krvi do obehu. Jeho hodnota je vyjadrená ako prvé číslo pred lomkou v zázname o hodnote krvného tlaku.
 
Pokiaľ vám teda lekár nameria tlak 120/80 mmHg, hodnota systolického tlaku je 120 mmHg. Pokiaľ je systolický tlak vyšší než 140 mmHg, hovoríme o vysokom krvnom tlaku, čiže hypertenzii.

 

Diastolický tlak: To ukazuje, aký je tlak v tepnách počas diastoly.
 
Tlak krvi v cievach počas diastoly – pokojového stavu srdca medzi dvomi sťahmi. Jeho hodnota je vyjadrená ako druhé číslo za lomkou v zázname o hodnote krvného tlaku. Pokiaľ vám lekár nameria napríklad hodnotu 120/80 mmHg, hodnota diastolického tlaku je 80.
 
U zdravého človeka by diastolický tlak nemal presiahnuť 90 mmHg.

 

5. Výmena plynov

Keď krv prúdi cez pľúcnu tepnu do pľúc, prechádza malými kapilárami nazývanými pľúcny mechúrik. Pľúcny mechúrik (pľúcna alveola) je guľovitý útvar v pľúcach a funkčná jednotka na výmenu plynov medzi organizmom a prostredím.
 
Dospelé osoby majú asi 300 miliónov alveol. Tu sa krv zbavuje oxidu uhličitého a obohacuje sa o kyslík, ktorý je potrebný pre bunky tela. 
 

6. Pulz

Osoba môže cítiť svoj pulz v miestach, kde tepny prechádzajú blízko povrchu kože, napríklad na zápästí alebo krku. Pulz je rovnaký ako srdcový rytmus. Keď cítite svoj pulz, cítite príval krvi, keď ho srdce pumpuje do tela.

Zdravý pulz je zvyčajne 60–100 úderov za minútu a to, čo je normálne, sa môže u jednotlivých ľudí líšiť.

Veľmi aktívny človek môže mať pulz až 40 úderov za minútu. Ľudia s väčšou veľkosťou tela majú tendenciu mať rýchlejší pulz, ale zvyčajne to nie je viac ako 100 úderov za minútu.
 

7. Prevodový systém srdca

Je systém tvorený zväzkami a uzlíkmi špecializovaných buniek, ktoré sú schopné vytvárať a viesť vzruchy vyvolané depolarizáciou bunkovej membrány.

Na pumpovanie krvi do celého tela musia svaly srdca spolupracovať, aby vytlačili krv správnym smerom, v správnom čase a so správnou silou. Elektrické impulzy koordinujú túto činnosť.

Elektrický signál začína v sinoatriálnom uzle, niekedy nazývanom sínus alebo SA. Toto je kardiostimulátor srdca a je umiestnený v hornej časti pravej predsiene. Signál spôsobí stiahnutie predsiení, čo tlačí krv do komôr.

Elektrický impulz potom putuje do oblasti buniek v spodnej časti pravej predsiene, medzi predsieňami a komorami, ktoré sa nazývajú atrioventrikulárny alebo AV uzol.

Predsieňovokomorový uzol (AV uzol) zaisťuje oneskorenie prevodu vzruchov na komory, čo slúži k správnej koordinácii činnosti srdcových predsiení a komôr v súlade s prietokom krvi.

AV uzol teda koordinuje signál tak, aby sa predsiene a komory nesťahovali súčasne, pretože je potrebné mierne oneskorenie.

Hisov zväzok v hornej časti medzikomorovej prepážky (interventrikulárneho septa) nadväzuje na AV uzol a po krátkom priebehu sa delí na pravé a ľavé Tawarovo ramienko, ktoré pokračujú smerom k hrotu srdca a rozvádzajú vzruchy prostredníctvom svojho vetvenia – Purkyňových vlákien na svalovinu komôr – pracovný myokard. 

Srdce 2

Zdroj

Prevodový systém srdca: 1 – SA uzol 2 – AV uzol 3 – Hisov zväzok 4 – ľavé Tawarovo ramienko 5 – predný zväzok ľavého Tawarovho ramienka 6 – zadný zväzok ľavého Tawarovho ramienka 7 – ľavá srdcová komora 8 – medzikomorová prepážka 9 – pravá srdcová komora 10 – pravé Tawarovo ramienko

8. Cievy

Existujú tri typy krvných ciev:
 

Tepny: prenášajú okysličenú krv zo srdca do zvyšku tela. Tepny sú silné, svalnaté a pružné, čo pomáha tlačiť krv cez obehový systém a tiež pomáha regulovať krvný tlak. Tepny sa rozvetvujú na menšie cievy, ktoré sa nazývajú artérie.

Žily: prenášajú odkysličenú krv späť do srdca a zväčšujú sa, keď sa približujú k srdcu. Žily majú tenšie steny ako tepny.

Vlásočnice: spájajú najmenšie tepny s najmenšími žilkami. Majú veľmi tenké steny, ktoré im umožňujú výmenu zlúčenín ako oxid uhličitý, voda, kyslík, odpadové látky a živiny s okolitými tkanivami.

Srdce, krv a krvné cievy tvoria obehový alebo kardiovaskulárny systém.
 

9. Choroby ovplyvňujúce srdce

Existuje mnoho chorôb, ktoré môžu mať negatívny vplyv na srdce.

 

1. Ischemická choroba srdca

Ischemická choroba srdca je choroba, pri ktorej dochádza k zúženiu vencovitých tepien, ktoré zásobujú krvou srdcový sval, príčinou je spravidla ateroskleróza (kôrnatenie tepien), pri ktorej dochádza k ukladaniu aterosklerotického plátu (zloženého z cholesterolu, bohatých mastných usadenín, kolagénu, ďalších proteínov a nadbytočných hladkých svalových buniek a vápnika) v stene tepny.

Následky aterosklerózy sú celosvetovo najčastejšou príčinou úmrtia a v strednej Európe a zomiera na ne viac ako 50 % populácie.

Ateroskleróza je dej, ktorý zvyčajne postupuje veľmi pozvoľna, zužuje stenu tepny, dôsledkom čoho je nedostatočné prekrvenie srdcového svalu, tzv. ischémia myokardu s rozvojom ischemickej choroby srdca.

 
Medzi akútne formy choroby patrí:
 • nestabilná angina pectoris,

 • akútny infarkt myokardu (stav spôsobený náhlym uzáverom prítoku krvi do niektorej časti srdcového svalu s následným odumretím srdcového tkaniva),

 • náhla srdcová smrť.

 

Medzi chronické formy choroby patrí:
 • stabilná angina pectoris,

 • asymptomatická ICHS (tichá ischémia myokardu),

 • stav po infarkte myokardu (starý infarkt myokardu),

 • ischemická choroba srdca so srdcovým zlyhaním,

 • ischemická choroba srdca – s poruchami srdcového rytmu,

 • variantná angina pectoris,

 • syndróm X.

Prvé príznaky chronického nedokysličovania srdcového svalu sa objavia väčšinou pri zvýšenej fyzickej alebo psychickej námahe, keď srdce potrebuje viac kyslíka. Pacient pociťuje pálčivú, ostrú až zvieravú bolesť za hrudnou kosťou, ktorá ustupuje po prerušení vykonávanej činnosti.

Ďalšími príznakmi môžu byť arytmie (poruchy rytmu srdca), alebo sa chronická ischémia prejaví až znakmi zlyhania srdca. Pokiaľ dochádza k zužovaniu vencovej tepny postupne, choroba sa dlho neprejavuje, hovoríme o tzv. tichej (nemej) ischémii.

Liečba je spravidla dlhodobá. Jej základom je zlepšenie prekrvenia srdcového svalu a dostatočný prísun kyslíka. Samozrejmosťou je úprava životosprávy (vynechanie fajčenia, zmena stravovacích návykov a vyhýbanie sa stresu). Pristupuje sa aj k náprave vencovitých (koronárnych) tepien pomocou angioplastiky alebo  srdcového bypassu.

 

2. Vysoký krvný tlak

Pri  vysokom krvnom tlaku, je tlak krvi na stene cievy vyšší, než je žiaduce. Cieva týmto tlakom trpí a odohrávajú sa v nej nežiaduce zmeny.

Za normálne hodnoty krvného tlaku považujeme hodnoty pod 120/80 mmHg a nad 90/60 mmHg. V zásade by váš krvný tlak v pokoji nemal presiahnuť 130/85 mmHg. U starších ľudí nad 65 rokov nemá systolický tlak presiahnuť 140 mmHg.

Srdce pri vysokom tlaku vytláča krv do užšieho priestoru, čím sa viac namáha. Aby sa tejto situácii srdce dokázalo prispôsobiť, svalovina ľavej komory postupne hrubne. Tým sa zhorší aj okysličenie srdca. Srdce sa viac vyčerpáva, až môže dochádzať k jeho zlyhávaniu.

Ak si opakovane nameriate zvýšené hodnoty krvného tlaku, navštívte svojho všeobecného lekára. V nekomplikovaných prípadoch budete v jeho starostlivosti. Ak to bude potrebné, odošle vás k internistovi. Liečba závisí od hodnôt vášho krvného tlaku aj iných faktorov, najmä pridružených ochorení či iných užívaných liekov. Bude intenzívnejšia, ak sú vaše hodnoty vysoké.

 

3. Arytmia

Arytmia je porucha srdcového rytmu, pri ktorej predsiene srdca pracujú nepravidelne, príliš rýchlo a neúčinne bez toho, že by sa efektívne sťahovali.

Krv v tejto časti srdca preto prúdi pomalšie, hromadí sa a má tendenciu zrážať sa. Ak sa krvná zrazenina - trombus z predsiene odtrhne, putuje do krvného obehu a odtiaľ sa môže dostať do rôznych orgánov. Ak sa dostane do mozgu, vzniká mozgová porážka, ktorá je najvážnejšou komplikáciou fibrilácie srdcových predsiení.

 
Príznaky arytmie:
 • búšenie srdca,

 • únava,

 • závraty,

 • synkopy – krátkodobé straty vedomia,

 • bolesť alebo diskomfort na hrudníku (angína),

 • poruchy spánku alebo nespavosť.

 

Hlavné príčiny vzniku arytmie:

 

4. Zástava srdca

Zástava srdca vzniká väčšinou z dôvodu poškodenia elektrickej funkcie srdca, čím sa zastaví jeho funkcia a krv sa prestane pumpovať do celého tela. Ak okamžite nedôjde ku zásahu zvonku, pacient zomrie.
 
Symptómy
 
Náhly kolaps, nemožnosť nahmatať pulz pacienta, pacient nedýcha, nie je pri vedomí. Pred zástavou srdca môžu byť prítomné varovné signály ako hrudný dyskomfort, sťažené dýchanie, slabosť, búšenie srdca, alebo zástava srdca príde náhle.
 
Liečba
 
Okamžitá kardio – pulmonálna resuscitácia, defibrilácia, na zabránenie ďalšej epizódy náhlej zástavy srdca je vhodná medikamentózna liečba, implantácia kardio-verter defibrilátora (vie zrušiť arytmiu, ktorá vedie ku zástave srdca).

 

5. Infarkt myokardu

Infarkt myokardu je akútna nekróza (odumretie) myokardu následkom prerušenia prívodu krvi.

Dochádza k nemu náhlym uzáverom srdcovej (koronárnej) tepny, najčastejšie následkom trombózy, nasadajúcej na prasknutý aterosklerotický plát, čím zanikne protizrážanlivá ochrana endotelu tepny.  Keďže srdce pri tom nie je dostatočne cez tepny vyživované, ak nedôjde k rýchlemu spriechodneniu upchatej tepny, časť srdca, ktorá jej ňou vyživovaná odumrie.

Symptómy
 
Tlaková alebo palivá bolesť na ľavej strane hrudníka alebo v strede hrudníka/za hrudnou kosťou, ktorá sa môže šíriť smerom do ľavého ramena, sánky alebo chrbta, sťažené dýchanie, napínanie na vracanie, vracanie, studený pot, únava, točenie hlavy, strata vedomia.
 
Dôležité je myslieť na fakt, že nie všetci pacienti musia mať rovnako vyjadrené ťažkosti, napríklad pacienti s cukrovkou nemusia trpieť bolesťou vôbec. U niektorých pacientov zase prvým príznakom môže byť náhla smrť.
 
Liečba
 
Okamžité spriechodnenie tepny, ktorá vyvolala srdcový infarkt (katetrizačná liečba – balóniková plastika, implantácia stentu, rozpustenie krvnej zrazeniny), chirurgická liečba (aorto-koronárne premostenie – bypass), medikamentózna liečba a liečba rizikových faktorov.

 

10. Tipy pre zdravý životný štýl

Podľa nasledujúcich tipov môžete pomôcť udržať svoje srdce zdravé.

 • Znížte obsah sodíka. Strava, ktorá má príliš vysoký obsah sodíka, môže prispieť k vysokému krvnému tlaku.

 • Jedzte ovocie a zeleninu. Sú dobrým zdrojom vitamínov, minerálov a vlákniny.

 • Upravte svoje zdroje bielkovín. Uprednostnite ryby, chudé mäso a rastlinné bielkoviny, ako sú sójové bôby, šošovica a orechy.

 • Pridajte do svojho jedálnička potraviny, ktoré obsahujú omega-3 mastné kyseliny. Príklady zahŕňajú ryby (losos a makrela), vlašské orechy a ľanový olej.

 • Vyhýbajte sa trans-tukom. Môžu zvyšovať LDL (zlý) cholesterol a zároveň znižovať HDL (dobrý) cholesterol. Trans-tuky sa často nachádzajú vo veciach ako sušienky, koláče alebo hranolky.

 • Pozorne si prečítajte etikety na potravinách. Môžu vám poskytnúť cenné informácie o obsahu kalórií, sodíka a tuku.

 • Cvičte. Aspoň 4x do týždňa sa snažte vykonávať aeróbne cvičenie aspoň 30 minút.

 • Prestaň fajčiť. Snažte sa tiež vyhýbať pasívnemu fajčeniu.

 • Vyhýbajte sa dlhodobému sedeniu. Ak musíte počas práce alebo cestovania dlho sedieť, nezabudnite občas vstať, aby ste sa natiahli a pohybovali.

 • Dobre sa vyspite. Snažte sa každú noc spať sedem až osem hodín. Ľudia, ktorí trpia dlhodobo nedostatkom spánku, majú zvýšené riziko kardiovaskulárnych chorôb.

 

Záver

Srdce je nevyhnutný a výkonný orgán, ktorý neustále pumpuje kyslík a živiny do tela.
 
Ak sa človek narodí s vrodeným srdcovým ochorením alebo ak dôjde k poškodeniu v dôsledku choroby alebo iných faktorov, funkcia srdca sa môže znížiť a to môže viesť k život ohrozujúcim komplikáciám, ako je zlyhanie srdca.
Ak sa srdce zastaví, človek nemôže dlho prežiť. Zostať aktívny a udržiavať zdravú stravu sú dva spôsoby ochrany srdca.

 

 

 

Upozornenie:

Cieľom portálu a obsahu nie je nahradiť odborné vyšetrenie. Obsah má len informatívny a nezáväzný charakter, nie poradný. V prípade zdravotných ťažkostí odporúčame vyhľadať odbornú pomoc, navštíviť alebo kontaktovať lekára, lekárnika.
 
 
 
 
Zdroje:
 

https://www.medicalnewstoday.com

All about heart rate (pulse). (2015).
https://www.heart.org

Dombush, S., & Turnquest, A. E. (2020). Physiology, heart sounds.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov

How the healthy heart works. (n.d.).
http://www.heart.org

https://www.vusch.sk/ochorenia/perikardialny-vypotok/

https://sk.wikipedia.org/wiki/

Prevodov%C3%BD_syst%C3%A9m_srdca

https://www.upjs.sk/public/media/22891/

Kardiovaskularny%20system.pdf

https://www.npz.sk/sites/npz/Stranky/

NpzArticles/2013_06/Ischemicka_choroba_

srdca.aspx?did=4&sdid=31&tuid=0&

https://www.vusch.sk/ochorenia/nahla-zastava-srdca/

https://ssvpl.sk/rady-lekara/vysoky-krvny-tlak-priznaky-bolest-hlavy-prva-pomoc-liecba/

https://www.medicalnewstoday.com/ articles/320565#how-it-works

https://www.healthline.com/health/is-the-heart-a-muscle

 

Obrázky:

https://www.shutterstock.com/cs/home

https://stock.adobe.com/fi/