Mŕtvica (cievna mozgová príhoda): Príznaky, príčiny a liečba

 

Mŕtvica alebo cievna mozgová príhoda je akútne ochorenie spôsobené poruchou krvného obehu v mozgu.

Mŕtvica sa môže prejaviť ako zástava, alebo zníženie prísunu krvi do určitej oblasti mozgu, čo môže spôsobiť poškodenie nervových buniek a následné postihnutie. Príznaky mŕtvice zahŕňajú náhle vyskytujúce sa bolesti hlavy, nevoľnosť, závraty, poruchy reči, alebo poruchy pohybu.

Príčinou mŕtvice môže byť ateroskleróza, vysoký krvný tlak, cukrovka alebo fajčenie. Liečba mŕtvice zahŕňa užívanie liekov na zmiernenie zápalu a zníženie rizika ďalšej mŕtvice, ako aj rehabilitáciu za účelom zlepšenia funkcií poškodených nervových buniek.

Včasná liečba mŕtvice môže zlepšiť prognózu pacienta a znížiť riziko vážnych následkov, ako je postihnutie alebo smrť. Je dôležité včas vyhľadať lekársku pomoc pri prvých príznakoch mŕtvice, aby sa zabránilo poškodeniu mozgu a zlepšila sa šanca na úspešnú liečbu.

V tomto článku sa dočítate:

 

1. Čo je mŕtvica

K mŕtvici dochádza, keď je prerušený alebo znížený prívod krvi do časti mozgu, čo bráni mozgovému tkanivu získať kyslík a živiny. Mozgové bunky začnú odumierať v priebehu niekoľkých minút.

Mŕtvica si vyžaduje okamžitú lekársku pomoc. Včasný lekársky zásah môže znížiť poškodenie mozgu a ďalšie komplikácie.

Dobrou správou je, že v súčasnosti zomiera na mŕtvicu oveľa menej pacientov ako v minulosti. Účinná liečba môže tiež pomôcť predchádzať invalidite z mŕtvice.

 

2. Príznaky mŕtvice

Niektoré možnosti liečby sú najúčinnejšie, keď sa podajú okamžite, ako sa objavia prvé príznaky mŕtvice.

Príznaky mŕtvice zahŕňajú:

 • Problémy s rozprávaním a porozumením tomu, čo hovoria ostatní. Môžete zažiť zmätok, vydávať nezrozumiteľné slová alebo mať problémy s porozumením reči.

 • Ochrnutie alebo znecitlivenie tváre, ruky alebo nohy. Môže sa u vás vyvinúť náhla necitlivosť, slabosť alebo paralýza tváre, ruky alebo nohy. To často postihuje len jednu stranu tela. Pokúste sa zdvihnúť obe ruky nad hlavu súčasne. Ak jedna ruka začne padať, môžete mať mŕtvicu. Tiež vám môže pri pokuse o úsmev poklesnúť jedna strana úst.

 • Problémy s videním v jedným, alebo oboma očami. Môžete mať rozmazané videnie, alebo vidieť dvojmo.

 • Bolesť hlavy. Náhla silná bolesť hlavy, ktorá môže byť sprevádzaná vracaním, závratmi môže naznačovať, že máte mŕtvicu.

 • Problémy s chôdzou. Môžete zakopnúť alebo stratiť rovnováhu. Môžete tiež mať náhly závrat alebo stratu koordinácie.

 točenie hlavy bioliek

Kedy navštíviť lekára

Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc, ak spozorujete akékoľvek známky alebo príznaky mŕtvice, aj keď sa zdá, že prichádzajú a odchádzajú alebo úplne zmiznú. Myslite „RÝCHLO“ a urobte nasledovné:

 • Tvár. Požiadajte postihnutú osobu, aby sa usmiala. Opadá jej jedna strana tváre?

 • Požiadajte postihnutú osobu, aby zdvihla obe ruky. Klesá jedna ruka nadol? Alebo sa jedna ruka nedokáže zdvihnúť?

 • Reč. Požiadajte postihnutú osobu, aby zopakovala jednoduchú frázu. Je jej reč nezreteľná alebo čudná?

 • Čas. Ak spozorujete niektorý z týchto príznakov, okamžite zavolajte 112.

 

3. Príčiny

Existujú dve hlavné príčiny mŕtvice: zablokovaná tepna (ischemická mŕtvica) alebo presakovanie alebo prasknutie cievy (hemoragická mŕtvica). Niektorí ľudia môžu mať len dočasné prerušenie prietoku krvi do mozgu, známe ako prechodný ischemický záchvat (TIA), ktorý nespôsobuje trvalé príznaky.

 

I. Ischemická mozgová príhoda

Toto je najbežnejší typ mŕtvice. Nastáva keď sa krvné cievy v mozgu zúžia alebo upchajú, čo spôsobí vážne zníženie prietoku krvi (ischémiu).

Upchaté alebo zúžené cievy spôsobujú tukové usadeniny, ktoré sa hromadia v cievach, alebo krvné zrazeniny či iné úlomky, ktoré prechádzajú krvným obehom, najčastejšie zo srdca a ukladajú sa do ciev v mozgu.

 

II. Hemoragická mŕtvica

Hemoragická mŕtvica nastáva, keď krvná cieva v mozgu presakuje, alebo praskne. Krvácanie do mozgu môže byť výsledkom mnohých ochorení, ktoré postihujú krvné cievy.

 

Faktory súvisiace s hemoragickou mŕtvicou zahŕňajú:

 • nekontrolovaný vysoký krvný tlak

 • nadmerná liečba liekmi na riedenie krvi (antikoagulanciami)

 • vydutiny na slabých miestach v stenách krvných ciev (aneuryzmy)

 • trauma (napríklad dopravná nehoda)

 • proteínové usadeniny v stenách krvných ciev, ktoré vedú k oslabeniu cievnej steny (cerebrálna amyloidná angiopatia)

 • ischemická mŕtvica vedúca ku krvácaniu

Menej častou príčinou krvácania do mozgu je prasknutie nepravidelnej spleti tenkostenných ciev (arteriovenózna malformácia).

 Arytmia 2

III. Prechodný ischemický záchvat (TIA)

Prechodný ischemický záchvat - je dočasné obdobie symptómov podobných príznakom mŕtvice. Prechodný ischemický záchvat nespôsobuje trvalé poškodenie. Je spôsobený dočasným znížením prívodu krvi do časti mozgu, ktoré môže trvať len päť minút.

Podobne ako pri ischemickej cievnej mozgovej príhode, aj k prechodnému ischemickému záchvatu dochádza, keď zrazenina znižuje alebo blokujú prietok krvi do časti nervového systému.

Vyhľadajte okamžitú lekársku pomoc aj keď si myslíte, že ste mali prechodný ischemický záchvat. Nie je možné povedať, či máte mŕtvicu alebo prechodný ischemický záchvat len na základe symptómov.

Ak ste mali prechodný ischemický záchvat, znamená to, že môžete mať čiastočne zablokovanú alebo zúženú tepnu vedúcu do mozgu. Prechodný ischemický záchvat zvyšuje riziko, že budete mať neskôr plnohodnotnú mozgovú príhodu - mŕtvicu.

 

4. Rizikové faktory

Mnoho faktorov môže zvýšiť riziko mŕtvice. Medzi potenciálne liečiteľné rizikové faktory mozgovej príhody patria:

 

I. Rizikové faktory životného štýlu

 

II. Lekárske rizikové faktory

 • vysoký krvný tlak

 • fajčenie cigariet alebo pasívne fajčenie

 • vysoký cholesterol

 • diabetes

 • obštrukčné spánkové apnoe

 • kardiovaskulárne ochorenie vrátane srdcového zlyhania, srdcových chýb, srdcovej infekcie alebo nepravidelného srdcového rytmu

 • osobná alebo rodinná anamnéza cievnej mozgovej príhody, srdcového infarktu alebo prechodného ischemického záchvatu

 • infekcia spôsobená ochorením covid-19

 

Ďalšie faktory spojené s vyšším rizikom mŕtvice zahŕňajú:

 • Vek – Ľudia vo veku 55 rokov alebo starší majú vyššie riziko mŕtvice ako mladší ľudia.

 • Rasa alebo etnická príslušnosť - Afroameričania a Hispánci majú vyššie riziko mŕtvice ako ľudia iných rás alebo etník.

 • Pohlavie — Muži majú vyššie riziko mŕtvice ako ženy. Ženy sú zvyčajne staršie, keď majú mŕtvicu.

 • Hormóny - Užívanie antikoncepčných piluliek alebo hormonálnych terapií, ktoré zahŕňajú estrogén, zvyšuje riziko mŕtvice.

 Zapal v Tele Fleurance Nature

5. Komplikácie

Mŕtvica môže niekedy spôsobiť dočasné alebo trvalé postihnutie v závislosti od toho, ako dlho bol prítok krvi do mozgu zablokovaný. Komplikácie môžu zahŕňať:

 
 • Paralýza alebo strata svalového pohybu. Môžete ochrnúť na jednu stranu tela alebo stratiť kontrolu nad niektorými svalmi, ako sú svaly na jednej strane tváre alebo na jednej ruke.

 • Ťažkosti s rozprávaním alebo prehĺtaním. Mŕtvica môže ovplyvniť kontrolu svalov v ústach a hrdle, čo vám sťaží jasné rozprávanie, prehĺtanie alebo jedenie. Môžete mať tiež problémy s jazykom, vrátane hovorenia alebo porozumenia reči, čítania alebo písania.

 • Strata pamäti alebo problémy s myslením. Mnoho ľudí, ktorí mali mozgovú príhodu, pociťuje určitú stratu pamäti. Iní môžu mať problém myslieť, uvažovať, robiť úsudky a chápať pojmy.

 • Emocionálne problémy. Ľudia, ktorí mali mozgovú príhodu, môžu mať väčšie ťažkosti s ovládaním svojich emócií alebo sa u nich môže vyvinúť depresia.

 • Bolesť. V častiach tela postihnutých mŕtvicou sa môže vyskytnúť bolesť, necitlivosť alebo iné nezvyčajné pocity. Napríklad, ak mŕtvica spôsobí, že stratíte cit v ľavej ruke, môže sa u vás objaviť nepríjemné brnenie v tejto ruke.

 • Zmeny v správaní a schopnosti sebaobsluhy. Ľudia, ktorí mali mozgovú príhodu, sa môžu viac stiahnuť. Môžu potrebovať pomoc s úpravou a každodennými prácami.

 

6. Prevencia

Poznanie rizikových faktorov mŕtvice, dodržiavanie odporúčaní lekára a osvojenie si zdravého životného štýlu sú najlepšie kroky, ktoré môžete urobiť, aby ste predišli mozgovej príhode.

Ak ste mali mozgovú príhodu alebo prechodný ischemický záchvat, tieto opatrenia môžu pomôcť zabrániť ďalšej mozgovej príhode. Následná starostlivosť, ktorú dostanete v nemocnici a neskôr, môže tiež zohrávať dôležitú úlohu.

Mnohé možnosti prevencie mŕtvice sú rovnaké ako možnosti prevencie srdcových chorôb. Vo všeobecnosti odporúčania zdravého životného štýlu zahŕňajú:

 
 • Liečte si vysoký krvný tlak (hypertenzia). Toto je jedna z najdôležitejších vecí, ktoré môžete urobiť, aby ste znížili riziko mŕtvice. Ak ste mali mŕtvicu, zníženie krvného tlaku môže pomôcť zabrániť následnému prechodnému ischemickému záchvatu, alebo mŕtvici. Na liečbu vysokého krvného tlaku sa často používajú zmeny zdravého životného štýlu a lieky.

 • Znížte množstvo cholesterolu a nasýtených tukov vo vašej strave. Jesť menej cholesterolu a tukov, najmä nasýtených tukov a trans-tukov, môže znížiť hromadenie v tepnách. Ak nedokážete kontrolovať hladinu cholesterolu iba prostredníctvom zmien v strave, lekár vám môže predpísať lieky na zníženie cholesterolu.

 • Ukončite užívanie tabaku. Fajčenie zvyšuje riziko mŕtvice u fajčiarov a nefajčiarov vystavených pasívnemu fajčeniu. Ukončenie užívania tabaku znižuje riziko mŕtvice.

 • Liečte cukrovku. Diéta, cvičenie a chudnutie vám môžu pomôcť udržať hladinu cukru v krvi v zdravom rozmedzí. Ak sa zdá, že zdravý životný štýl na kontrolu cukrovky nestačí, lekár vám môže predpísať lieky na cukrovku.

 • Udržiavajte si zdravú hmotnosť. Nadváha prispieva k ďalším rizikovým faktorom mŕtvice, ako je vysoký krvný tlak, kardiovaskulárne ochorenia a cukrovka.

 • Konzumujte stravu bohatú na ovocie a zeleninu. Strava obsahujúca päť alebo viac denných porcií ovocia alebo zeleniny môže znížiť riziko mŕtvice. Užitočná môže byť stredomorská strava, ktorá kladie dôraz na olivový olej, ovocie, orechy, zeleninu a celozrnné výrobky.

 • Pravidelne cvičte. Aeróbne cvičenie znižuje riziko mŕtvice mnohými spôsobmi. Cvičenie môže znížiť krvný tlak, zvýšiť hladinu dobrého cholesterolu a zlepšiť celkové zdravie ciev a srdca. Pomáha vám tiež schudnúť, kontrolovať cukrovku a znižovať stres. Postupne pracujte aspoň na 30 minút miernej fyzickej aktivity – ako je chôdza, jogging, plávanie alebo bicyklovanie – počas väčšiny, ak nie všetkých dní v týždni.

 • Pite alkohol s mierou, ak vôbec. Nadmerná konzumácia alkoholu zvyšuje riziko vysokého krvného tlaku, ischemickej mŕtvice a hemoragickej mŕtvice. Alkohol môže tiež interagovať s inými drogami, ktoré užívate. Avšak pitie malého až stredného množstva alkoholu, ako je jeden nápoj denne, môže pomôcť predchádzať ischemickej cievnej mozgovej príhode a znížiť tendenciu zrážania krvi. Porozprávajte sa so svojím lekárom o tom, čo je pre vás vhodné.

 • Liečba obštrukčného spánkového apnoe (OSA). Ak máte príznaky apnoe - poruchy spánku, ktorá spôsobuje, že počas spánku na krátke obdobia opakovane prestanete dýchať, vyhľadajte lekára. Liečba apnoe zahŕňa zariadenie, ktoré dodáva pozitívny tlak v dýchacích cestách cez masku, aby zostali dýchacie cesty otvorené počas spánku.

 • Vyhýbajte sa nelegálnym drogám. Niektoré pouličné drogy, ako je kokaín a metamfetamín, sú zavedené rizikové faktory pre mŕtvicu.

 Alzhaimer_bioliek

7. Diagnostika

Keď sa dostanete do nemocnice, po príchode absolvujete CT vyšetrenie alebo iný zobrazovací test. Lekári musia vylúčiť aj iné možné príčiny vašich príznakov mŕtvice, ako je nádor na mozgu alebo lieková reakcia.

 

I. Testy

Niektoré z testov, ktoré pravdepodobne lekári vykonajú:

 • Fyzická vyšetrenie. Lekár vám urobí množstvo vyšetrení, napríklad počúvanie srdca a kontrolu krvného tlaku. Lekár vám vykoná tiež neurologické vyšetrenie, aby zistil, ako potenciálna mozgová príhoda ovplyvňuje váš nervový systém.

 • Krvné testy. Môžete podstúpiť niekoľko krvných testov vrátane testov na kontrolu zrážania krvi, či je hladina cukru v krvi príliš vysoká alebo nízka a či nemáte infekciu.

 • Počítačová tomografia (CT). CT vyšetrenie využíva sériu röntgenových lúčov na vytvorenie detailného obrazu vášho mozgu. CT vyšetrenie môže ukázať krvácanie do mozgu, ischemickú mozgovú príhodu, nádor alebo iné stavy. Lekári vám môžu vstreknúť farbivo do krvného obehu, aby si podrobnejšie prezreli krvné cievy v krku a mozgu (angiografia pomocou počítačovej tomografie).

 • Zobrazovanie magnetickou rezonanciou (MRI). MRI využíva silné rádiové vlny a magnetické pole na vytvorenie detailného pohľadu na mozog. MRI dokáže odhaliť mozgové tkanivo poškodené ischemickou mozgovou príhodou a krvácaním do mozgu. Váš lekár môže vstreknúť farbivo do krvnej cievy na zobrazenie tepien a žíl a zvýraznenie prietoku krvi (magnetická rezonančná angiografia alebo magnetická rezonančná venografia).

 • Ultrazvuk karotíd. V tomto teste zvukové vlny vytvárajú detailné obrazy vnútra krčných tepien na krku. Tento test ukazuje nahromadenie tukových usadenín (plakov) a prietok krvi v krčných tepnách.

 • Cerebrálny angiogram. V tomto neobvykle používanom teste váš lekár zavedie tenkú, flexibilnú hadičku (katéter) cez malý rez, zvyčajne v slabinách a vedie ju cez hlavné tepny až do krčnej alebo vertebrálnej tepny. Potom váš lekár vstrekne farbivo do krvných ciev, aby boli viditeľné pri röntgenovom zobrazení. Tento postup poskytuje detailný pohľad na tepny v mozgu a krku.

 • Echokardiogram využíva zvukové vlny na vytvorenie detailných snímok srdca. Echokardiogram dokáže nájsť zdroj zrazenín v srdci, ktoré sa mohli dostať zo srdca do mozgu a spôsobiť mŕtvicu.

 Arytmia

8. Liečba

Urgentná liečba mŕtvice závisí od toho, či máte ischemickú mŕtvicu alebo mŕtvicu, ktorá zahŕňa krvácanie do mozgu (hemoragické).

 

I. Cievna mozgová príhoda

Na liečbu ischemickej cievnej mozgovej príhody musia lekári rýchlo obnoviť prietok krvi do mozgu. To možno vykonať pomocou:

a) Liečba liekmi, ktoré môžu rozbiť zrazeninu, sa musí podať do 4,5 hodiny od prvých príznakov, ak sa podajú intravenózne. Čím skôr sa tieto lieky podajú, tým lepšie. Rýchla liečba nielenže zlepšuje vaše šance na prežitie, ale môže tiež znížiť komplikácie.

Liek obnovuje prietok krvi rozpustením krvnej zrazeniny spôsobujúcej mŕtvicu. Rýchlym odstránením príčiny mŕtvice môže pomôcť ľuďom úplnejšie sa zotaviť z mŕtvice. Váš lekár zváži určité riziká, ako je potenciálne krvácanie do mozgu, aby určil, či je pre vás táto liečba vhodná.

 

b) Urgentné endovaskulárne postupy. Lekári niekedy liečia ischemickú mozgovú príhodu priamo vo vnútri zablokovanej cievy. Ukázalo sa, že endovaskulárna terapia výrazne zlepšuje výsledky a znižuje dlhodobú invaliditu po ischemickej cievnej mozgovej príhode.

Tieto postupy sa musia vykonať čo najskôr:

 • Lieky dodávané priamo do mozgu. Lekári zavedú dlhú tenkú hadičku (katéter) cez tepnu v slabinách a navliekajú ju do mozgu, aby doručili liek priamo tam, kde dochádza k mŕtvici. Časové okno pre túto liečbu je o niečo dlhšie ako pre injekčnú liečbu, ale stále je obmedzené.

 • Odstránenie zrazeniny pomocou retrievera stentu. Lekári môžu použiť zariadenie pripojené ku katétru na priame odstránenie zrazeniny zo zablokovanej cievy v mozgu. Tento postup je obzvlášť výhodný pre ľudí s veľkými zrazeninami, ktoré sa nedajú úplne rozpustiť pomocou liekov. Tento postup sa často vykonáva v kombinácii s injekčne podávaným liekmi.

 

c) Iné postupy

Ak chcete znížiť riziko ďalšej mozgovej príhody alebo prechodného ischemického záchvatu, váš lekár vám môže odporučiť postup na otvorenie tepny, ktorá je zúžená plakom. Možnosti sa líšia v závislosti od situácie, ale zahŕňajú:

 • Karotická endarterektómia. Krčné tepny sú krvné cievy, ktoré prechádzajú pozdĺž každej strany krku a zásobujú mozog (krčné tepny) krvou. Tento chirurgický zákrok odstraňuje plak blokujúci krčnú tepnu a môže znížiť riziko ischemickej cievnej mozgovej príhody. Karotická endarterektómia tiež zahŕňa riziká, najmä pre ľudí so srdcovým ochorením alebo inými zdravotnými problémami.

 • Angioplastika a stenty. Pri angioplastike chirurg zavedie katéter do krčných tepien cez tepnu v slabinách. Potom sa nafúkne balónik, aby sa zúžená tepna rozšírila. Potom môže byť vložený stent na podporu otvorenej tepny.

Zapal Fleurance Nature 

II. Hemoragická mŕtvica

Urgentná liečba hemoragickej mŕtvice sa zameriava na kontrolu krvácania a zníženie tlaku v mozgu spôsobeného prebytočnou tekutinou. Možnosti liečby zahŕňajú:

 • Urgentné opatrenia. Ak užívate lieky na riedenie krvi, aby ste predišli tvorbe krvných zrazenín, môžu vám byť podané lieky alebo transfúzie krvi, ktoré pôsobia proti účinkom riedidiel krvi. Môžu vám tiež podať lieky na zníženie tlaku v mozgu (intrakraniálny tlak), zníženie krvného tlaku, prevenciu kŕčov krvných ciev a prevenciu záchvatov.

 • Operácia. Ak je oblasť krvácania veľká, váš lekár môže vykonať operáciu na odstránenie krvi a zmiernenie tlaku na mozog. Operácia môže byť tiež použitá na opravu problémov krvných ciev spojených s hemoragickými mŕtvicami.

 • Coiling (endovaskulárna embolizácia). Pomocou katétra zavedeného do tepny v slabine a vedeného do mozgu chirurg umiestni do aneuryzma (vydutina) drobné odnímateľné cievky, aby ju naplnili. To blokuje prietok krvi do aneuryzmy a spôsobuje zrážanie krvi.

 • Stereotaktická rádiochirurgia. Stereotaktická rádiochirurgia s použitím viacerých lúčov vysoko sústredeného žiarenia je pokročilá minimálne invazívna liečba používaná na opravu malformácií krvných ciev.

 

 

 

Upozornenie:

Cieľom portálu a obsahu nie je nahradiť odborné vyšetrenie. Obsah má len informatívny a nezáväzný charakter, nie poradný. V prípade zdravotných ťažkostí odporúčame vyhľadať odbornú pomoc, navštíviť alebo kontaktovať lekára, lekárnika.
 
 
 
 
Zdroje:
 

https://www.mayoclinic.org

Walls RM, et al., eds. Stroke. In: Rosen's Emergency Medicine: Concepts and Clinical Practice. 9th ed. Elsevier; 2018. https://www.clinicalkey.com. Accessed Aug. 31, 2021.

Ferri FF. Stroke, acute ischemic. In: Ferri's Clinical Advisor 2022. Elsevier; 2022. https://www.clinicalkey.com. Accessed Aug. 31, 2021.

What you need to know about stroke. National Institute of Neurological Disorders and Stroke. https://www.stroke.nih.gov. Accessed Aug. 31, 2021.

Stroke. National Heart, Lung, and Blood Institute. https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/stroke. Accessed Aug. 31, 2021.

AskMayoExpert. Acute stroke and transient ischemic attack (TIA) (adult). Mayo Clinic; 2021.

Caprio FZ, et al. Cerebrovascular disease: Primary and secondary stroke prevention. Medical Clinics of North America. 2019; doi:10.1016/j.mcna.2018.10.001.

Hasan TF, et al. Diagnosis and management of acute ischemic stroke. Mayo Clinic Proceedings. 2018; doi:10.1016/j.mayocp.2018.02.013.

Jolliffe L, et al. Systematic review of clinical practice guidelines to identify recommendations for rehabilitation after stroke and other acquired brain injuries. BMJ Open. 2018; doi:10.1136/bmjopen-2017-018791.

Ferri FF. Stroke, hemorrhagic. In: Ferri's Clinical Advisor 2022. Elsevier; 2022. https://www.clinicalkey.com. Accessed Aug. 31, 2021.

Transient ischemic attack. Merck Manual Professional Version. https://www.merckmanuals.com. Accessed Aug. 31, 2021.

Furie KL, et al. Overview of secondary prevention of ischemic stroke. https://www.uptodate.com/contents/search. Accessed Aug. 31, 2021.

Preventing stroke: Control medical conditions. Centers for Disease Control and Prevention. https://www.cdc.gov. Accessed Aug. 31, 2021.

 

Foto:

https://www.shutterstock.com/cs/home

https://stock.adobe.com/sk/v