Krvné skupiny: Charakterisika a najčastejšie skupiny

 

Krvné skupiny sú klasifikácie krvi založené na prítomnosti alebo neprítomnosti určitých proteínov na povrchu krvných buniek.

Existujú štyri základné krvné skupiny: A, B, AB a O. Každá krvná skupina môže byť pozitívna alebo negatívna v závislosti od prítomnosti alebo neprítomnosti proteínu Rh faktoru.

Najčastejšie krvné skupiny sú skupiny O a A, zatiaľ čo skupiny B a AB sú menej časté. Krvné skupiny sú dôležité pri transfúziách krvi, pretože krv z rôznych skupín sa nemôže zmiešať bez toho, aby došlo k reakcii imunity.

V tomto článku sa dočítate:

 

1. Čo sú krvné skupiny

Krvná skupina jednotlivca závisí od toho, ktoré gény zdedili od svojich rodičov. ABO krvný systém je najznámejší systém na zoskupovanie krvných skupín, hoci existujú aj iné systémy.

V rámci ABO krvného systému existujú štyri hlavné krvné skupiny: A, B, O a AB. Keď človek potrebuje transfúziu, lekári mu musia dať správny typ krvi.

Nesprávna krvná skupina môže vyvolať nežiaducu reakciu, ktorá môže byť život ohrozujúca.

 

2. Čo tvorí krvnú skupinu?

 

Hlavné zložky krvi sú:

 • červené krvinky, ktoré prenášajú kyslík po tele

 • biele krvinky, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu v imunitnom systéme

 • plazma, čo je žltkastá kvapalina, ktorá obsahuje bielkoviny a soli

 • krvné doštičky, umožňujú zrážanie krvi

Krvná skupina bude závisieť od toho, ktoré antigény sú na povrchu červených krviniek.

 
Antigény sú molekuly. Môžu to byť buď bielkoviny alebo cukry. Typy a vlastnosti antigénov sa môžu medzi jednotlivcami líšiť v dôsledku malých genetických rozdielov.
 
 
Antigény v krvi majú rôzne funkcie, vrátane:
 • transportu molekúl do bunky a von z bunky

 • udržiavania štruktúry červených krviniek

 • detekcie nežiaducich buniek, ktoré by mohli spôsobiť ochorenie

 
Vedci používajú dva typy antigénov na klasifikáciu krvných skupín:
 • ABO antigény

 • Rh antigény

 

Antigény a protilátky hrajú dôležitú úlohu v obrannom mechanizme imunitného systému. 

Biele krvinky produkujú protilátky. Tieto protilátky sa zamerajú na antigén, ak ho považujú za cudzí predmet. To je dôvod, prečo je nevyhnutné podať počas transfúzie pacientovi rovnakú krvnú skupinu akú ma.

Podľa Amerického červeného kríža, ak osoba dostane červené krvinky s antigénmi, ktoré ešte nie sú prítomné v tele, telo ich odmietne a napadne nové červené krvinky. To môže spôsobiť závažnú a možno aj život ohrozujúcu reakciu.

nedostatok zeleza

3. ABO krvný systém a najčastejšie krvné skupiny

Systém krvných skupín ABO klasifikuje krvné skupiny podľa rôznych typov antigénov v červených krvinkách a protilátok v plazme.

 
V systéme ABO existujú štyri hlavné krvné skupiny:
 
 • Skupina A: Povrch červených krviniek obsahuje antigén A a plazma obsahuje protilátku anti-B. Anti-B protilátka by napadla krvinky, ktoré obsahujú B antigén.
 • Skupina B: Povrch červených krviniek obsahuje antigén B a plazma obsahuje protilátku anti-A. Anti-A protilátka by napadla krvinky, ktoré obsahujú A antigén.
 • Skupina AB: Červené krvinky majú antigény A aj B, ale plazma neobsahuje protilátky anti-A ani anti-B. Jedinci s typom AB môžu dostať akúkoľvek krvnú skupinu ABO.
 • Skupina O: Plazma obsahuje protilátky anti-A aj anti-B, ale povrch červených krviniek neobsahuje žiadne antigény A ani B. Keďže tieto antigény nie sú prítomné, osoba s akoukoľvek krvnou skupinou ABO môže dostať tento typ krvi.
 

RH systém

Niektoré červené krvinky majú Rh faktor, tiež známy ako RhD antigén.

Ak červené krvinky obsahujú RhD antigén, sú RhD pozitívne. Ak nie, sú RhD negatívne.

 

4. Pochopenie ABO a RH

Lekári musia pri zvažovaní krvných skupín brať do úvahy ABO aj Rh systém. To znamená, že v systéme krvných skupín ABO/Rh je osem hlavných krvných skupín. Niektoré sú bežnejšie ako iné.

ABO krvný systém

Percento ľudí

A-positive (A+)

30%

A-negative (A-)

6%

B-positive (B+)

9%

B-negative (B-)

2%

AB-positive (AB+)

4%

AB-negative (AB-)

1%

O-positive (O+)

39%

O-negative (O-)

9%

 

Najvzácnejšia krvná skupina je AB negatívna.

Toto sú hlavné typy krvných skupín. V rámci ôsmich hlavných skupín existuje aj mnoho menej známych a menej bežných krvných skupín.

srdcovy tep 

5. Univerzálny darca a univerzálny príjemca

0 negatívna krv neobsahuje žiadne antigény A, B alebo RhD. Takmer každý s akoukoľvek krvnou skupinou môže dostať tieto červené krvinky.

Osoba s negatívnou krvou skupiny O je univerzálnym darcom.

Človek s 0 negatívnou krvou môže darovať krv takmer komukoľvek.

Osoba s Rh negatívnou krvou môže darovať osobe s Rh negatívnou alebo Rh pozitívnou krvou.

Osoba s Rh pozitívnou krvou môže darovať len niekomu, kto má Rh pozitívnu krv.

V dôsledku toho existuje vysoký dopyt po O negatívnej krvi, aj keď tento typ má menej ako 10 % populácie.

 

Pravidlá pre plazmu sú opačné ako pravidlá pre Rh. Univerzálny darca plazmy bude mať krv typu AB.

Predtým, ako človek dostane krv, lekári skontrolujú, či je táto krv kompatibilná. Ak niekomu dáte nesprávnu krvnú skupinu, môže to viesť k potenciálne život ohrozujúcim reakciám a komplikáciám.

Ak niekto s antigénom skupiny B dostane červené krvinky od niekoho s antigénom skupiny A, jeho telo spustí imunitnú odpoveď a odmietne transfúziu. Protilátka anti-A v plazme príjemcu napadne a zničí červené krvinky darcu antigénu A.

Keď plazma príjemcu napadne a zničí bunky darcu, krv sa môže zhlukovať alebo aglutinovať. To môže viesť ku krvným zrazeninám, ktoré môžu upchať krvné cievy.

Ďalšie možné nežiaduce účinky zahŕňajú alergické reakcie a anafylaxiu. V niektorých prípadoch si telo dokáže poradiť, no iné môžu byť životu nebezpečné.

Niektoré reakcie sa vyskytnú naraz, kým iné môžu trvať až 28 dní, kým sa objavia.

Krv môže navyše niekedy obsahovať neočakávané protilátky, vírusy alebo parazity. Darca nemusí mať príznaky, ale môže ovplyvniť zdravie príjemcu.

Lekári a ďalší špecialisti vykonávajú prísne testy a skríning predtým, ako pacient dostane transfúziu krvi, alebo plazmy.

ako otehotniet 3

6. Krvné skupiny v tehotenstve

Ak majú dvaja rodičia rôzne krvné skupiny, matka nemusí mať nevyhnutne rovnakú krvnú skupinu alebo Rh faktor ako dieťa.

Ak má matka Rh negatívnu krv a dieťa má Rh pozitívnu, môže to predstavovať riziko počas tehotenstva a pôrodu.

Malý počet červených krviniek z obehu plodu môže prejsť placentou a dostať sa do krvného obehu matky. Anti-RhD protilátka sa potom môže vyvinúť v plazme matky v procese známom ako senzibilizácia.

Problém môže nastať, ak táto protilátka potom deteguje „cudzí“ antigén v krvinkách plodu. Protilátky môžu začať napádať červené krvinky plodu ako obranný mechanizmus.

V niektorých prípadoch môže dôjsť k závažnej žltačke až k poškodeniu mozgu.

Injekcia anti-RhD imunoglobulínu G môže pomôcť zabrániť matke v produkcii tejto protilátky a znížiť tak negatívny vplyv senzibilizácie na plod.

Ak má žena Rh negatívnu krv, lekár môže podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) preventívne podať anti-D imunoglobulín v 28. a 34. týždni.

Krvné testy počas tehotenstva môžu predpovedať možné riziká kontrolou, či je krvná skupina plodu kompatibilná s krvnou skupinou matky.

 

7. Testovanie krvnej skupiny

Krvný test môže určiť krvnú skupinu jednotlivca.

Na testovanie krvi lekár odoberie malú vzorku krvi. V laboratóriu technik zmieša krv jednotlivca s tromi rôznymi látkami, aby zistil, ako reagujú. Každá látka bude obsahovať protilátky A, protilátky B alebo Rh faktor.

Protilátky spôsobia v každom prípade inú reakciu. Ak je krv nezlučiteľná, zhlukuje sa. Pozorovanie týchto reakcií umožní technikovi identifikovať krvnú skupinu osoby.

Predtým, ako môže pacient dostať krv, technik otestuje reakciu zmiešaním vzorky krvi darcu so vzorkou krvi príjemcu. Špecializovaní technici pred použitím starostlivo otestujú všetku krv a krvné produkty.

 

Záver

Systém ABO je najznámejší spôsob klasifikácie krvných skupín. V tomto systéme existuje osem hlavných typov krvi. 0 pozitívny je najbežnejší a AB negatívny je najvzácnejší.

Ak osoba potrebuje transfúziu krvi, jej krvná skupina musí byť kompatibilná s krvnou skupinou darcu, aby sa predišlo komplikáciám.

Darovanie krvi každý deň zachraňuje životy, ale príjem nesprávneho typu krvi môže viesť k život ohrozujúcim následkom.

 

 

 

Upozornenie:

Cieľom portálu a obsahu nie je nahradiť odborné vyšetrenie. Obsah má len informatívny a nezáväzný charakter, nie poradný. V prípade zdravotných ťažkostí odporúčame vyhľadať odbornú pomoc, navštíviť alebo kontaktovať lekára, lekárnika.
 
 
 
 
Zdroje:
 

www.medicalnewstoday.com

Blood FAQ. (n.d.).
http://www.aabb.org

Blood safety basics. (2020).
https://www.cdc.gov

Blood type incompatibility or jaundice. (n.d.).
http://www.cerebralpalsy.org

Dean, L. (2005). Blood transfusions and the immune system.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov

Facts about blood and blood types. (n.d.).
https://www.redcrossblood.org

 

Foto:

https://www.shutterstock.com/cs/home

https://stock.adobe.com/sk/