MUDr. Jozef Horváth

Vzdelanie

MUDr. Jozef Horváth získal svoje vzdelanie na prestížnej Karlovej univerzite, kde absolvoval 1. lekársku fakultu. Už počas štúdia sa zameriaval na oblasť internej medicíny a reumatológie, čo položilo základy jeho špecializácie v týchto odboroch.

Prax

MUDr. Horváth sa špecializuje na internú medicínu a reumatológiu, kde využíva svoje hlboké odborné znalosti. Počas svojej praxe sa zaoberá diagnostikou a liečbou širokého spektra interných a reumatických ochorení. Jeho skúsenosti a odborné znalosti mu umožňujú poskytovať komplexnú starostlivosť pacientom trpiacim reumatickými a internými ochoreniami.

Jeho prístup je založený na dôkladnej diagnostike a osobnej starostlivosti, s cieľom nájsť najlepšie liečebné postupy pre každého pacienta. Svoju prax zameriava na najnovšie vedecké poznatky a metódy liečby, čo mu umožňuje poskytovať starostlivosť na najvyššej úrovni.

Sociálne siete:

 linkedin logo