Lymfatický systém: Funkcie, choroby a opuchnuté lymfatické uzliny

V tomto článku sa dočítate:

 

1. Čo je lymfatický systém

Lymfatický systém je súčasťou imunitného systému. Tiež udržiava rovnováhu tekutín a zohráva úlohu pri vstrebávaní tukov a živín rozpustných v tukoch.

Lymfatický systém zahŕňa rozsiahlu sieť ciev, ktorá prechádza takmer všetkými našimi tkanivami, aby umožnila pohyb tekutiny nazývanej lymfa. Lymfa cirkuluje v tele podobným spôsobom ako krv.

V tele je asi 600 lymfatických uzlín. Tieto uzliny opuchnú ako odpoveď na infekciu v dôsledku nahromadenia lymfatickej tekutiny, baktérií alebo iných organizmov a buniek imunitného systému.

Osoba s infekciou hrdla môže mať napríklad pocit, že jej „žľazy“ sú opuchnuté. Zdurené uzliny cítiť najmä pod čeľusťou, v podpazuší, či v oblasti slabín. V skutočnosti to nie sú žľazy, ale lymfatické uzliny.

Lekára by ste mali navštíviť, ak opuch nezmizne, ak sú uzliny tvrdé, ak sa vyskytne horúčka, nevysvetliteľná strata hmotnosti alebo ťažkosti s dýchaním či prehĺtaním.

 

Lymfatický systém má tri hlavné funkcie:

1. Udržuje rovnováhu tekutín medzi krvou a tkanivami, známu ako homeostáza tekutín.

2. Tvorí súčasť imunitného systému tela a pomáha brániť sa pred baktériami a inými votrelcami.

3. Uľahčuje vstrebávanie tukov a živín rozpustných v tukoch v tráviacom systéme.

 

Systém má špeciálne malé cievy nazývané lakteály. Tie mu umožňujú absorbovať tuky a živiny rozpustné v tukoch z čreva.

Pracujú s krvnými kapilárami v zloženej povrchovej membráne tenkého čreva. Krvné kapiláry absorbujú ďalšie živiny priamo do krvného obehu.

 Lymfatický systém

2. Anatómia

Lymfatický systém pozostáva z lymfatických ciev, kanálikov, uzlín a iných tkanív.

Lymfatický systém je sieť ciev, ktoré zhromažďujú tekutiny alebo lymfu. Lymfa je číra tekutina, ktorá pochádza z krvnej plazmy.

Lymfatické cievy tvoria sieť vetiev, ktoré zasahujú do väčšiny telesných tkanív. Fungujú podobným spôsobom ako krvné cievy. Lymfatické cievy spolupracujú so žilami na návrate tekutiny z tkanív.

Na rozdiel od krvi sa lymfatická tekutina pri používaní svalov neprečerpáva, ale vytláča cez cievy. Vlastnosti stien lymfatických ciev a chlopní pomáhajú kontrolovať pohyb lymfy. Avšak, podobne ako žily, aj lymfatické cievy majú vo vnútri ventily, ktoré zabraňujú spätnému toku tekutiny nesprávnym smerom.

Lymfa je odvádzaná postupne smerom k väčším cievam, až kým nedosiahne dva hlavné kanály, lymfatické kanály v našom trupe. Odtiaľ sa prefiltrovaná lymfatická tekutina vracia do krvi v žilách.

Cievy sa rozvetvujú cez spojenia nazývané lymfatické uzliny. Tieto sa často označujú ako žľazy, ale nie sú to pravé žľazy, pretože netvoria súčasť endokrinného systému.

V lymfatických uzlinách imunitné bunky hodnotia prítomnosť cudzieho materiálu, ako sú baktérie, vírusy alebo huby.

Lymfatické uzliny nie sú jediné lymfatické tkanivá v tele. Mandle, slezina a týmus sú tiež lymfatické tkanivá.

 
I. Čo robia mandle?
 
V zadnej časti úst sú mandle. Tie produkujú lymfocyty, typ bielych krviniek, a protilátky.
 
Majú strategickú polohu, visia na krúžku, ktorý tvorí spojenie medzi ústami a hltanom. To im umožňuje chrániť sa pred vdýchnutými a prehltnutými cudzími telesami.
 
 
II. Čo je to slezina?
 
Slezina nie je spojená s lymfatickým systémom tak ako lymfatické uzliny, ale je to lymfatické tkanivo. To znamená, že hrá úlohu pri tvorbe bielych krviniek, ktoré tvoria súčasť imunitného systému.
 
Jej ďalšou hlavnou úlohou je filtrovať krv, aby sa odstránili mikróby a staré a poškodené červené krvinky a krvné doštičky.
 
 
III. Týmusová žľaza
 
Týmus je lymfatický orgán a endokrinná žľaza, ktorá sa nachádza hneď za hrudnou kosťou. Vylučuje hormóny a je rozhodujúci pri produkcii, dozrievaní a diferenciácii imunitných T buniek.
 
Je aktívna pri rozvoji imunitného systému už pred narodením a počas detstva.
 
 
IV. Kostná dreň
 
Kostná dreň nie je lymfatické tkanivo, ale možno ju považovať za súčasť lymfatického systému, pretože práve tu dozrievajú B bunkové lymfocyty imunitného systému.

 

3. Funkcia lymfatického systému

Lymfatický systém má tri hlavné funkcie:

 

I. Rovnováha tekutín

Lymfatický systém pomáha udržiavať rovnováhu tekutín. Vracia prebytočnú tekutinu a bielkoviny z tkanív, ktoré sa nedajú vrátiť cez krvné cievy.

Tekutina sa nachádza v tkanivových priestoroch a dutinách, v malých priestoroch obklopujúcich bunky, známych ako intersticiálne priestory. Tie dosahujú najmenšie krvné a lymfatické kapiláry.

Približne 90 percent plazmy, ktorá sa dostane do tkanív z arteriálnych krvných kapilár, sa vracia venóznymi kapilárami a späť pozdĺž žíl. Zvyšných 10 percent je odvedených späť lymfatickými cestami.

Každý deň sa vráti okolo 2-3 litrov. Táto tekutina obsahuje bielkoviny, ktoré sú príliš veľké na to, aby boli transportované cez krvné cievy.

Strata lymfatického systému by bola do jedného dňa smrteľná. Bez toho, aby lymfatický systém odvádzal prebytočnú tekutinu, by naše tkanivá napuchli, objem krvi by sa stratil a tlak by sa zvýšil.

 

II. Absorpcia

Väčšina tukov absorbovaných z gastrointestinálneho traktu sa vychytáva v časti membrány čreva v tenkom čreve, ktorá je špeciálne prispôsobená lymfatickým systémom.

Lymfatický systém má v tejto časti čreva drobné mliečniky, ktoré tvoria časť klkov. Tieto prstovité vyčnievajúce štruktúry sú vytvárané drobnými záhybmi na absorpčnom povrchu čreva.

Lakteály absorbujú tuky a vitamíny rozpustné v tukoch a vytvárajú mliečne bielu tekutinu nazývanú chyle.

Táto tekutina obsahuje lymfu a emulgované tuky alebo voľné mastné kyseliny. Živiny dodáva nepriamo, keď sa dostanú do žilového krvného obehu. Krvné kapiláry prijímajú ďalšie živiny priamo.

 

III. Imunitný systém

Treťou funkciou je ochrana tela pred nežiaducimi organizmami. Bez nej by sme veľmi skoro zomreli na infekciu. Naše telá sú neustále vystavené potenciálne nebezpečným mikroorganizmom, ako sú infekcie.

 

Prvá línia obrany tela zahŕňa:

 • fyzické bariéry, ako je koža

 • toxické bariéry, ako je kyslý obsah žalúdka

 • „priateľské“ baktérie v tele

 

Avšak patogénom sa často podarí dostať sa do tela aj napriek týmto obranným prostriedkom. V tomto prípade lymfatický systém umožňuje nášmu imunitnému systému primerane reagovať.

Ak imunitný systém nie je schopný bojovať s týmito mikroorganizmami alebo patogénmi, môžu byť škodlivé a dokonca smrteľné. Množstvo rôznych imunitných buniek a špeciálnych molekúl spolupracuje na boji proti nežiaducim patogénom.

 

4. Ako lymfatický systém bojuje s infekciou?

Lymfatický systém produkuje biele krvinky, známe ako lymfocyty. Existujú dva typy lymfocytov, T bunky a B bunky. Obe cestujú lymfatickým systémom.

Keď sa dostanú do lymfatických uzlín, sú filtrované a aktivované kontaktom s vírusmi, baktériami, cudzími časticami atď. v lymfatickej tekutine. Od tohto štádia sú patogény alebo útočníci známi ako antigény.

Keď sa lymfocyty aktivujú, vytvoria protilátky a začnú brániť telo. Dokážu vytvárať protilátky aj z pamäte, ak sa s konkrétnym patogénom už v minulosti stretli.

Kolekcie lymfatických uzlín sú sústredené v oblasti krku, podpazušia a slabín. Uvedomíme si ich na jednej alebo oboch stranách krku, keď sa u nás vyvinú takzvané „opuchnuté žľazy“ ako odpoveď na chorobu.

Práve v lymfatických uzlinách sa lymfocyty prvýkrát stretnú s patogénmi, komunikujú medzi sebou a spúšťajú svoju obrannú reakciu.

Aktivované lymfocyty potom prechádzajú ďalej lymfatickým systémom, aby sa dostali do krvného obehu. Teraz sú vybavené na to, aby šírili imunitnú odpoveď po celom tele prostredníctvom krvného obehu.

Lymfatický systém a činnosť lymfocytov, ktorých má telo bilióny, tvoria súčasť toho, čo imunológovia nazývajú „adaptívna imunitná odpoveď“. Ide o vysoko špecifické a dlhotrvajúce reakcie na konkrétne patogény.

 Chemoterapia bioliek

5. Choroby

Lymfatický systém môže prestať správne fungovať, ak sa uzliny, kanály, cievy alebo lymfatické tkanivá zablokujú, infikujú, zapália alebo stanú rakovinovými.

 

I. Lymfóm

Rakovina, ktorá začína v lymfatickom systéme, je známa ako lymfóm. Ide o najzávažnejšie lymfatické ochorenie.

Hodgkinov lymfóm postihuje špecifický typ bielych krviniek známy ako Reed-Sternbergove bunky. Non-Hodgkinov lymfóm sa týka typov, ktoré nezahŕňajú tieto bunky.

Rakovina, ktorá postihuje lymfatický systém, je zvyčajne sekundárna rakovina. To znamená, že sa rozšíril z primárneho nádoru, ako je prsník, do blízkych alebo regionálnych lymfatických uzlín.

 

II. Lymfadenitída

Niekedy lymfatická uzlina opuchne, pretože sa infikuje. Uzliny sa môžu naplniť hnisom, čím vznikne absces. Koža nad uzlinami môže byť červená alebo pruhovaná.

Lokalizovaná lymfadenitída postihuje uzliny v blízkosti infekcie, napríklad v dôsledku zápalu mandlí.

Generalizovaná lymfadenitída sa môže vyskytnúť, keď sa choroba šíri cez krvný obeh a postihuje celé telo. Príčiny siahajú od sepsy po infekciu horných dýchacích ciest.

 

III. Lymfedém

Ak lymfatický systém nefunguje správne, napríklad ak existuje prekážka, tekutina nemusí efektívne odtekať. Keď sa tekutina nahromadí, môže to viesť k opuchu, napríklad ruky alebo nohy. Toto je lymfedém.

Koža môže byť napnutá a tvrdá a môžu sa vyskytnúť kožné problémy. V niektorých prípadoch môže cez pokožku presakovať tekutina.

Obštrukcia môže byť výsledkom chirurgického zákroku, radiačnej terapie, zranenia, stavu známeho ako lymfatická filariáza alebo – zriedkavo – vrodenej poruchy.

 

6. Prečo lymfatické uzliny opuchnú?

„Zdurené uzliny“, ktoré sa vyskytujú napríklad na krku počas infekcie hrdla, sú v skutočnosti zväčšené lymfatické uzliny.

 

Lymfatické uzliny môžu opuchnúť z dvoch bežných dôvodov:

 • Reakcia na infekciu: Lymfatické uzliny reagujú, keď sa imunitným bunkám dostane cudzí materiál cez lymfu, ktorá je odvádzaná z infikovaného tkaniva.

 • Priama infekcia lymfatických uzlín: Uzliny sa môžu infikovať a zapáliť v dôsledku určitých infekcií, ktoré si vyžadujú rýchlu antibiotickú liečbu. Toto je lymfadenitída.

 

Väčšina ľudí, ktorí majú zdurené uzliny pri prechladnutí alebo chrípke, nemusí navštíviť lekára.

Lekársku pomoc však treba vyhľadať, ak:

 • lymfatické uzliny zostávajú opuchnuté dlhšie ako 1 až 2 týždne

 • opuchnutá lymfatická uzlina je tvrdá alebo fixovaná na mieste

 • opuch sprevádza horúčka, nočné potenie alebo nevysvetliteľná strata hmotnosti
 

 

Zdurené lymfatické uzliny môžu byť príznakmi mnohých chorôb.

 • Infekčná mononukleóza je vírusová infekcia, ktorá môže spôsobiť dlhotrvajúci opuch, bolesť hrdla a únavu.

 • Tonzilitída sa vyskytuje, keď lymfatické uzliny v zadnej časti úst bojujú s infekciou, zvyčajne vírusovou, ale niekedy aj bakteriálnou.

 • Faryngitída: túto bakteriálnu infekcia spôsobuje streptokok skupiny A a môže spôsobiť opuch lymfatických uzlín.

 • Deti sú náchylnejšie na zdurenie lymfatických uzlín, pretože ich imunitný systém stále vyvíja svoje reakcie na infekčné mikróby.

 

 

Napísala: 

Redakcia portálu Bioliek.sk

 
Odborný dohľad: 
 
MUDr. Martina Šarišská - zdravotnícky pracovník 
 
Vzdelanie: 
Lekárska fakulta, Univerzita Palackého Olomouc, Odbor: všeobecné lekárstvo
 
Vzdelanie: 
Lekárska fakulta, Univerzita Palackého Olomouc, Odbor: všeobecné lekárstvo
 
Prax: 
2008 – 2012: Lekár v atestačnej príprave
2013 – trvá: Praktický lekár pre dospelých, Všeobecná ambulancia pre dospelých

 

 

Upozornenie:

Cieľom portálu a obsahu nie je nahradiť odborné vyšetrenie. Obsah má len informatívny a nezáväzný charakter, nie poradný. V prípade zdravotných ťažkostí odporúčame vyhľadať odbornú pomoc, navštíviť alebo kontaktovať lekára, lekárnika.
 
 
 
 

Zdroj:

https://www.medicalnewstoday.com

Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., & Walker, P. (2002). The adaptive immune system. (2002). Molecular Biology of the Cell, 4th edition
https://www.ncbi.nlm.nih.gov

Introduction to the lymphatic system. (n.d.)
http://training.seer.cancer.gov

Lymphatic system. (n.d.)
https://www.britannica.com

Lymphoedema. (2015, April 23)
https://www.nhs.uk

Tidy, C, (2014, March 24). Generalised lymphadenopathy
https://patient.info

 

Obrázky:

https://www.shutterstock.com/cs/home

 

https://stock.adobe.com/sk/