Záruka kvality

made-in-france
 

Všetky naše výrobky sú vyrábané podľa najlepších postupov výroby a kontroly.

Viac ako 99% našich výrobkov sa vyrába vo Francúzsku
(zvyšné 1% sa vyrába v Španielsku).

100% našich výrobkov je kontrolovaných vo Francúzsku

Všetky naše produkty obsahujú minimálne 95% podiel zložiek v BIO kvalite.

 

Naše certifikáty:  

ab
Francúzsky "AB certifikát" zaručuje, že rastliny boli pestované bez syntetických a chemických hnojív, pesticídov, GMO alebo konzervačného ošetrenie v súlade s ekologickými metódami pestovania. Minimálny obsah prírodných zložiek je 95%, čím sa radí medzi najnáročnejšie certifikáty s ohľadom na podiel bio surovín. 
Produkty obsahujúce tento certifikát musia byť vyrobené, alebo spracované v Európskej únii.
 
euro_bio
„Eurolist“ bol vytvorený s cieľom harmonizovať rôzne organické označovanie v EÚ. Zaručuje, že hotový výrobok ja zložený z najmenej 95% organických zložiek a zakazuje používanie GMO.
 
cosmebio
Francúzska značka zaručuje, že výrobky označené Cosmebio obsahujú minimálne 95% prírodných zložiek z celkového zloženia, alebo zložiek prírodného pôvodu. Minimálne 95% z použitých rastlinných zložiek je v BIO kvalite. Výrobky neobsahujú ropné látky, syntetické farbivá, parfumáciu, či konzervačné látky.
 
cosmeco 
Tento štítok je zárukou, že minimálne 95% zložiek v kozmetickom prípravku je prírodného pôvodu a najmenej 50% rastlinných zložiek je v kvalite BIO.
 
iso-9001 
 
ISO 9001 definuje súbor pravidiel, požiadaviek a postupov na manažment podniku s cieľom zabezpečiť kvalitu výsledného produktu. Manažérstvo kvality sa zaoberá nielen procesmi výroby, vývojom a produktom samotným, ale siaha i do riadenia podniku a snaží sa o vyhodnocovanie vedenia či úspešnosti strategických rozhodnutí. Výsledkom je certifikát, ktorý je medzinárodne uznávaný a je predpokladom určitej zrelosti a vyspelosti organizácie.
 

iso-22000

Norma ISO 22000 dáva svojím odberateľom najavo, že organizácia zaisťuje požadovanú bezpečnosť, zdravotnú nezávadnosť potravím a že je schopná identifikovať, analyzovať a kontrolovať riziká spojené s ich činnosťou. Analýza rizík je pritom kľúčom k efektívnemu riadeniu systému bezpečnosti potravín, pretože pomáha organizáciam predvídať a zvládať riziká.
 

iso-22716

Norma ISO 22716 je medzinárodne uznávaný štandard, ktorý poskytuje metodické pokyny pre výrobu, kontrolu, skladovanie a prepravu kozmetických produktov. Primárnym účelom tohto štandardu je poskytnutie návodu výrobcom kozmetických prípravkov, ktorí chcú spĺňať legislatívne požiadavky na správnu výrobnú prax a zaistiť požadovanú úroveň manažmentu výroby a zdravotnej nezávislosti svojich kozmetických produktov.