Bolesť: Príčiny, diagnóza a liečba bolesti

Bolesť je nepríjemný pocit a emocionálny zážitok, ktorý súvisí s poškodením tkaniva. Umožňuje telu reagovať a zabrániť ďalšiemu poškodeniu tkaniva.

Ľudia cítia bolesť, keď signál putuje cez nervové vlákna do mozgu kvôli interpretácii. Skúsenosť s bolesťou je u každého človeka iná a existujú rôzne spôsoby, ako bolesť cítime a opisujeme. Táto variácia môže v niektorých prípadoch spôsobiť, že je náročné definovať a liečiť bolesť. Bolesť môže byť krátkodobá alebo dlhodobá a môže zostať na jednom mieste alebo sa šíriť po tele.

V tomto článku sa zaoberáme rôznymi príčinami a typmi bolesti, rôznymi spôsobmi jej diagnostikovania a spôsobom, ako tento pocit zvládnuť.

 

točenie hlavy bioliek

V tomto článku sa dočítate:

1. Príčiny bolesti

 

1. Príčiny bolesti

Ľudia cítia bolesť, keď špecifické nervy nazývané nociceptory detegujú poškodenie tkaniva a prenášajú informácie o poškodení pozdĺž miechy do mozgu.

Napríklad dotyk horúceho povrchu odošle správu prostredníctvom reflexného oblúka v mieche a spôsobí okamžité stiahnutie svalov. Toto stiahnutie stiahne ruku od horúceho povrchu a obmedzí ďalšie poškodenie.

Tento reflex prebehne tak rýchlo, že sa správa nedostala ani do mozgu. Avšak správa o bolesti pokračuje do mozgu. Len čo dorazí, spôsobí, že jedinec pocíti nepríjemný pocit - bolesť.

Interpretácia týchto signálov v mozgu a účinnosť komunikačného kanála medzi nociceptormi a mozgom určujú, ako jednotlivec prežíva bolesť.

Mozog môže tiež uvoľňovať chemikálie, ktoré vyvolávajú dobrý pocit, ako je dopamín, aby sa pokúsil čeliť nepríjemným účinkom bolesti.

Niektoré bežné príčiny bolesti zahŕňajú:
Mnoho chorôb ako je chrípka, fibromyalgia, syndróm dráždivého čreva môžu spôsobiť bolesť. Niektorí ľudia pociťujú s bolesťou ďalšie príznaky. Môžu to byť nevoľnosť, závraty, únava, strata chuti do jedla, podráždenosť, depresia a hnev.
 

2. Typy bolesti

Bolesť môže byť akútna alebo chronická.
 

I. Akútna bolesť

Tento typ bolesti je spravidla intenzívny a krátkodobý. Takto telo upozorňuje človeka na úraz alebo lokalizované poškodenie tkaniva. Liečba základného úrazu zvyčajne vyrieši akútnu bolesť.
Akútna bolesť spúšťa v tele mechanizmus, ktorý často vedie k rýchlejšiemu tlkotu srdca a dychu.
 
Existujú rôzne typy akútnej bolesti:
 

a) Somatická bolesť: Človek cíti túto povrchovú bolesť na koži alebo na mäkkých tkanivách tesne pod kožou.

b) Viscerálna bolesť: Táto bolesť vzniká vo vnútorných orgánoch a vo výstelkách dutín v tele. Viscerálna bolesť je často prvým príznakom nádorového ochorenia v dutine brušnej. Popisovaná je ako tupá, kŕčovitá, difúzna, prenesená do oblasti kože aj hlbokých vnútorných orgánov

c) Prenesená bolesť: Osoba cíti prenesenú bolesť na inom mieste, ako je zdroj poškodenia tkaniva. Napríklad ľudia často pociťujú bolesť ramena počas srdcového infarktu.

II. Chronická bolesť

Tento typ bolesti trvá oveľa dlhšie ako akútna bolesť a často sa nedá vyliečiť. Chronická bolesť môže byť mierna alebo silná. Môže to byť tiež kontinuálne, napríklad pri artritíde, alebo prerušovaná, ako pri migréne. Prerušovaná bolesť sa objavuje opakovane.

Chronická bolesť je častým zdravotným problémom. V zásade ju rozdeľujeme na dve skupiny. Nádorovú a nenádorovú chronickú bolesť.

a) Nádorová chronická bolesť.
Vzniká u pacientov, trpiacich malígnym rakovinovým ochorením. Nádory sú často spojené s krutými bolesťami. Predovšetkým prerastanie nádorov do okolitého tkaniva a nervových štruktúr spôsobuje ťažké bolesti. Bolesť často dominuje v celkovej symptomatológii onkologického pacienta.
 
b) Nenádorová chronická bolesť.
Vzniká ako nepríjemný chronický následok mnohých chronických degeneratívnych ochorení. Predovšetkým degeneratívnych ochorení pohybového systému. Dlhodobé bolesti chrbtice, ktoré sú spojené s poškodením stavcov, medzistavcových platničiek, alebo mäkkých štruktúr chrbtice. Degeneratívne a zápalové poškodenia kĺbov, najčastejšie následkom osteoarthrosy a reumatoidnej artritídy. 
 

3. Popis bolesti

Existujú aj iné, špecializovanejšie spôsoby popisu bolesti.
Tie obsahujú:
 

a) Neuropatická bolesť: Táto bolesť nastáva po poranení periférnych nervov, ktoré spájajú mozog a miechu so zvyškom tela.

b) Fantómová bolesť: Bolesť týkajúca sa chirurgicky odstránenej končatiny alebo inej časti tela. Lokalizovaná do miesta chýbajúcej časti tela.
Je to nenormálny fenomén, vzniká okamžite alebo v priebehu jedného roka po amputácii. Môže vzniknúť po amputácii ktorejkoľvek časti tela, aj po deštrukcii senzorických nervových koreňov a po lézii spinálnej

c) Centrálna bolesť: Tento typ bolesti sa často vyskytuje v dôsledku infarktu, abscesov, nádorov, degenerácie alebo krvácania do mozgu a miechy. Centrálna bolesť pretrváva a môže sa pohybovať od miernej až po mimoriadne bolestivú.

 

4. Kedy navštíviť lekára

Ak máte bolesti, mali by ste vyhľadať lekársku pomoc, ak:
 • je dôsledkom úrazu alebo nehody, najmä ak existuje riziko krvácania, infekcie alebo zlomenín kostí, alebo ak dôjde k úrazu hlavy
 • ak je vnútorná bolesť akútna a ostrá: tento typ bolesti môže znamenať vážny problém, napríklad prasknutie slepého čreva.
 • ak je bolesť na hrudníku, pretože by to mohlo signalizovať infarkt
 • ak bolesť narúša váš život a sťažuje vám prácu alebo spánok

 

5. Diagnóza

Ak vyhľadáte lekársku pomoc ohľadom svojej bolesti, lekár vám najskôr urobí fyzické vyšetrenie a položí vám niekoľko otázok. Buďte pripravení diskutovať o bolesti veľmi konkrétne, vrátane toho, kedy začala, kedy je bolesť najintenzívnejšia a či je mierna, stredná alebo silná. Tiež sa vás opýta na všetky známe spúšťače, na to, ako bolesť ovplyvňuje váš život, a na všetky lieky, ktoré užívate. Čím viac informácií môžete poskytnúť, tým lepšiu diagnózu môže urobiť váš lekár.
 

6. Liečba bolesti

a) Akútna bolesť zvyčajne sama ustúpi, akonáhle dôjde k liečbe príčiny bolesti. Pri nehodách alebo konkrétnom zranení to môže byť zranenie. Zranenie sa môže časom prirodzene zahojiť alebo budete potrebovať lieky, chirurgický zákrok alebo iný lekársky zásah.

Liečba akútnej bolesti závisí od problému, alebo poranenia spôsobujúceho bolesť, ak je známe.

b) Chronická bolesť môže byť ťažšie zvládnuteľná, najmä ak nie je známa príčina bolesti. Niekedy je chronická bolesť výsledkom počiatočného poranenia, ale nie vždy.

 
Plány liečby bolesti môžu zahŕňať:
 • voľno predajné lieky proti bolesti
 • lieky na predpis od bolesti
 • fyzická terapia
 • chirurgický zákrok
 • akupunktúra
 • masáž
 • joga alebo jemný strečing s hlbokým dýchaním
 • vyhrievacie podložky alebo kúpele
 • studené zábaly alebo ľadové kúpele
 • progresívna svalová relaxácia
 

Napísal: Ing. Ľubomír Čižmár
 
Zdroje:
 

https://www.healthline.com/health/pain

https://www.medicalnewstoday.com/articles/

145750#racism-in-pain-management

https://www.nhs.uk/live-well/healthy-body/10-ways-to-ease-pain/

https://www.upjs.sk/public/media/11710/

Patofyziologia%20bolesti.pdf

https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Pracoviska/ustav-patologickej-fyziologie/

07Pregradualne_studium/02Zubne_lekarstvo/

04Handouty_a_prednasky/

01Handouty/09vPATOFYZIOLOGIA__BOLESTI_JH__MT_.pdf

https://stromzdravia.sk/slovo-lekara/chronicka-bolest/

What Is Pain/Types of Pain Treated? (n.d.). Johns Hopkins Medicine. Retrieved August 14, 2013, from http://www.hopkinsmedicine.org/pain/blaustein_pain_center/

patient_care/what_is_pain.html

Pain. (n.d.). MedlinePlus. Retrieved August 14, 2013, from

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/pain.html

AAPM (n.d.). Facts and Figures on Pain. The American Academy of Pain Medicine. Retrieved August 14, 2013, from http://www.painmed.org/PatientCenter/Facts_on_Pain.aspx

The Healthy Woman: A Complete Guide for All Ages (2008). U.S. Department of

Health and Human Services, Office on Women’s Health, p. 351-364. Retrieved August 14, 2013, from

http://womenshealth.gov/publications/

our-publications/the-healthy-woman/pain.pdf

Acetaminophen information. (2017).
https://www.fda.gov/drugs/information-drug-class/acetaminophen-information

Chronic pain. (n.d.).
http://www.aans.org/Patients/Neurosurgical-Conditions-and-Treatments/Chronic-Pain

Chronic pain information page. (n.d.).
https://www.ninds.nih.gov/Disorders/All-Disorders/Chronic-Pain-Information-Page

Depression and pain. (2017).
https://www.health.harvard.edu/mind-and-mood/depression-and-pain

Edirisinghe, N. P., et al. (2019). Psychometric properties of Sinhala version of

short-form McGill Pain Questionnaire-2 (SF MPQ-2-Sin) among patients with cancer pain in Sri Lanka.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6800901/

Gaskin, D. J., & Richard, P. (2011). Appendix C, the economic costs of pain in

the United States. Relieving pain in America: A blueprint for transforming prevention, care, education, and research.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK92521/

Hoffman, K. M., et al. (2016). Racial bias in pain assessment and treatment recommendations, and false beliefs about biological differences between blacks and whites.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4843483/

Ju, W., et al. (2019). Efficacy of relaxation therapy as an effective nursing intervention for post-operative pain relief in patients undergoing abdominal surgery: A systematic review and meta-analysis.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6755420/

Managing chronic pain: How psychologists can help with pain management. (2013).
http://www.apa.org/helpcenter/pain-management.aspx

Melzack, R. (2005). The McGill Pain Questionnaire: From description to measurement.
https://anesthesiology.pubs.asahq.org/article.aspx?articleid=1942256

Sabin, J. A. (2020). How we fail black patients in pain.
https://www.aamc.org/news-insights/how-we-fail-black-patients-pain

Safely managing chronic pain. (2011).
https://medlineplus.gov/magazine/issues/spring11/

articles/spring11pg5-6.html

Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS). (n.d.).
http://www.electrotherapy.org/modality/transcutaneous-electrical-nerve-stimulation-tens

Venuturupalli, R. S., et al. (2019). Virtual reality–based biofeedback and guided meditation in rheumatology: A pilot study.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/acr2.11092

Foto:
 
 
 
 
 

Prihláste sa prosím znovu

Ospravedlňujeme sa, ale Váš CSRF token pravdepodobne vypršal. Aby sme mohli Vašu bezpečnosť udržať na čo najvyššej úrovni, potrebujeme, aby ste sa znovu prihlásili.

Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie